Kappingen in provinciedomein Gasthuisbossen (Ieper)

Bomen - Amerikaanse eik

De kappingen hebben als doel het inheemse karakter van het bos te verhogen.

In totaal gaat het over een zone van zo’n 3 ha, gelegen tussen de Meenseweg en de Herenthagestraat in Zillebeke (Ieper). Ongeveer 200 Amerikaanse eiken worden gekapt en worden vervangen door 1.000 nieuwe inheemse boom- en struiksoorten, zoals zomereik, lijsterbes en hazelaar. Deze plantensoorten zorgen in de toekomst voor een rijkere ondergroei en fauna.

Veiligheid fietspad waarborgen
De kappingen werden voorzien in het goedgekeurde bosbeheerplan van de Ieperboog/Gasthuisbossen uit 2012. Naast het ecologisch aspect van de kapping, dienen de vellingen ook om de veiligheid van het naastliggende fietspad en de Meenseweg te waarborgen.  Verschillende zware Amerikaanse eiken groeien immers reeds gevaarlijk schuin richting de Meenseweg.

Timing
De kappingen worden uitgevoerd door houtexploitant Ruben Vermeulen uit Maldegem en zullen zowel in september als in oktober gebeuren. Op die manier kan er gewerkt worden buiten de broedperiode van de roof- en andere broedvogels en in dit droge omstandigheden. De paden van het wandelnetwerk blijven tijdens de kappingen toegankelijk.