Kappingen langs Groene 62 in Torhout vanaf dinsdag 12 maart

Image
Wandelroute Groene As

De werken zullen ongeveer een week duren. Er worden zo'n 99 bomen verwijderd. Deze werden in samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aangeduid. Het gaat voornamelijk over uitgroeisels van hakhoutstoven van berk, esdoorn en zwarte els. De hakhoutstoven zelf worden niet vernietigd, want deze zorgen voor de stabiliteit van de helling van de taluds en zullen na de kap opnieuw uitgroeien.

Daarnaast worden ook enkele hoogstammige bomen geveld om veiligheidsredenen en om naburige bomen betere groeikansen te geven.

Omdat de Groene 62 een belangrijke schakel is in het wandel- en fietsverkeer, wordt tijdens de werken een omleiding voorzien voor wandelaars en fietsers.

De kapwerken kaderen binnen het algemeen beheer van het hakhout langs de spoorwegbedding. De werken worden uitgevoerd door aannemer Lode Pysson uit Oost-Vleteren.