Internationale vogeltrekdagen op zaterdag 1 en zondag 2 oktober in Zwin Natuur Park

Ganzen

Als internationale luchthaven voor vogels sluit het Zwin Natuur Park zich hiermee aan bij het initiatief van Eurobirdwatch 2022. Tijdens het EuroBirdwatch-weekend tellen duizenden vogelaars in heel Europa de trekvogels op hun tocht richting het zuiden.

Programma
Zwingidsen staan het hele weekend, van 11 tot 16.30 uur, klaar aan de Zwinvlakte om informatie te geven over de vogeltrek, o.a. over de overvliegende vogels en hun trektochten naar het zuiden.

In het kader van het wetenschappelijk onderzoek over de vogeltrek voorziet het Zwin Natuur Park vogelringen in samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Tijdens het Eurobirdwatch weekend worden aan de ringhut  op zaterdag en zondag, telkens van 10 tot 12 uur, vogels geringd. Bezoekers zien er hoe een ringer te werk gaat en komt heel wat te weten over het belang van het ringwerk. Het is ook een unieke gelegenheid om vogels van dichtbij te bekijken en heel wat over hun migratie  te leren.

In de interactieve tentoonstelling in het bezoekerscentrum staat de wereld en de trek van de vogels centraal. Spelenderwijs leren bezoekers meer over hoe ze vliegen, hoe ze zich voorbereiden op hun lange trektocht, de gevaren ervan en waarom duizenden vogels in het Zwin neerstrijken.

Weekendwandelingen
Ook de weekendwandelingen, onder begeleiding van een deskundige Zwingids op zaterdag 1 oktober en zondag 2 oktober, staan in het teken van de vogeltrek. De Zwingidsen geven uitleg over de trek van vogels, o.a. over welke vogels te zien zijn, waar ze vandaan komen of waarheen ze vliegen.

Belangrijke stop
In het najaar trekken heel wat vogels over het Zwin Natuur Park. Ze verlaten hun broedgebieden en vliegen naar het zuiden om er te overwinteren. Veel soorten houden even halt in het Zwin om bij te tanken. In het oog springende soorten zijn lepelaars en steltlopers zoals zilverplevier, bonte strandloper, rosse grutto en regenwulp. Twee keer per jaar stoppen ze in het Zwin om te rusten en voedsel te zoeken, onderweg tussen hun broedgebieden en hun wintergebieden. 

Begin oktober is een piekperiode voor heel wat soorten. Onder de juiste weersomstandigheden kan een sterke trek van overvliegende vogels zoals spreeuwen en koperwieken worden waargenomen. Veel trekvogels gebruiken het Zwin als tijdelijke stopplaats. Arctische ganzen zoals kolganzen voegen zich bij de overwinterende watervogels. In het Zwin zijn in het totaal al ongeveer 350 vogelsoorten vastgesteld.

Wildlife Photographer of the Year: laatste weekend
Wie de tentoonstelling ’ Wildlife Photographer of the Year’ nog niet heeft gezien, krijgt het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 oktober nog een allerlaatste kans om een bezoek te brengen aan deze wereldvermaarde expo en er de 100 mooiste natuurfoto’s van de hele wereld te bewonderen.

Alle activiteiten in het kader van  de vogeltrekdagen zijn inbegrepen in de toegangsprijs tot het park. Ook een bezoek aan de tentoonstelling ‘Wildlife Photographer of the Year’ is inbegrepen in de standaard toegangsprijs.

De weekendwandelingen zijn niet inbegrepen in een standaard toegangsticket. Op voorhand reserveren is aangeraden om zeker te zijn van een plaats  via zwin.be.

Praktisch – Internationale vogeltrekdagen

Wanneer: zaterdag 1 en zondag 2 oktober, van 10.30 uur tot 17.00 uur
Plaats: Zwin Natuur Park, Graaf Leon Lippensdreef 8 in Knokke-Heist
Prijs: -6 jaar: gratis; van 6 tot en met 17 jaar: 6 euro; vanaf 18 jaar: 12 euro online (14 euro aan de kassa)

Weekendwandelingen:
Wanneer: zaterdag 1 oktober om 14 uur en zondag 2 oktober, om 10.30 en 14 uur.
Plaats: Zwin Natuur Park, Graaf Leon Lippensdreef 8 in Knokke-Heist
Prijs: 15 euro volwassenen (of 17 euro aan de kassa) en 7 euro voor kinderen t.e.m. 17 jaar (hele dag toegang inbegrepen). Vooraf reserveren is aangeraden en kan via zwin.be

[ www.zwin.be ]