Infomarkt over PRUP ‘Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort’ op donderdag 21 maart

Image
Plattegrond van werken aan de jachthaven van Nieuwpoort

De infomarkt vindt plaats in de vismijn van Nieuwpoort en is doorlopend te bezoeken tussen 16 en 20 uur.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek voor het PRUP loopt van maandag 4 maart tot en met vrijdag 3 mei 2019. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren, opmerkingen en suggesties indienen. De adviezen, bezwaren en opmerkingen uit het onderzoek worden behandeld door de Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO).

Op basis van de adviezen, bezwaren en opmerkingen zal het plan al dan niet worden bijgestuurd en aan de provincieraad worden voorgelegd voor definitieve vaststelling. Na de definitieve vaststelling heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om het plan alsnog te schorsen.

Inhoud PRUP

Het plangebied van 81,6 ha ligt aan de rechteroever van de IJzer, tussen Nieuwpoort-Stad, het natuurgebied IJzermonding en de Koninklijke Baan. Het gebied bevat ook het bestaande jachthavendok ‘Portus Novus’. In het PRUP wordt een nieuw jachthavendok voorzien ten zuiden van het bestaande dok ‘Portus Novus’. Het zal plaats bieden aan een 500-tal jachten, waaronder ook grotere types die momenteel niet terecht kunnen in de bestaande jachthavendokken ‘Portus Novus’ en ‘Linkeroever’. Rond het nieuwe dok wordt een nieuw stadsdeel ontwikkeld met ruimte voor 1.000 wooneenheden, horeca en handelszaken.

Er wordt ook ruimte gemaakt voor jachthavengebonden KMO’s (verkoop, onderhoud en herstelling van boten). Hierbij zullen bestaande ondernemingen in de jachthaven een andere locatie toegewezen krijgen in deze nieuwe KMO-zone. De bedrijven Marelec en NHM-De Cloedt kunnen hun activiteiten blijven uitoefenen in een zone ter hoogte van de Koninklijke Baan. Bij stopzetting van hun activiteiten zal de vrijgekomen ruimte plaats bieden aan nieuwe jachthavengebonden KMO’s.

Historiek PRUP

Voor de realisatie van de ontwikkeling van ‘Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort’ sloot de Provincie een samenwerkingsovereenkomst af met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Vlaanderen (MDK) en de stad Nieuwpoort. De Provincie staat in voor de opmaak van het plan-MER en het PRUP. Daarnaast participeert ze ook in de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug die het Kaaiplein in Nieuwpoort-Stad verbindt met een wandelweg in het projectgebied. Hiervoor maakt de Provincie 1 miljoen euro vrij.

Voorafgaand aan de PRUP-procedure werd een milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt waarbij de impact van het beoogde programma op het milieu onderzocht werd. Op donderdag 26 april 2018 keurde de Vlaamse Regering het plan-MER goed.

Praktisch – Infomarkt

Wanneer: donderdag 21 maart, doorlopend tussen 16 en 20 uur
Waar: Vismijn in Nieuwpoort

Praktisch - Plannen en documenten inkijken/raadplegen

Wanneer: van maandag 4 maart tot en met vrijdag 3 mei 2019
Waar:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge
- Dienst Stedenbouw Nieuwpoort, Willem De Roolaan 90 in Nieuwpoort
- via de website www.west-vlaanderen.be/nieuwpoortrechteroever