Het Belgisch-Nederlandse Geopark Schelde Delta ontvangt officieel het UNESCO Global Geopark keurmerk

Het Zwin

Dat betekent dat UNESCO het gebied van het Schelde estuarium zó geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uniek vindt dat de regio zich voortaan een UNESCO Global Geopark mag noemen en vanaf nu opgenomen is in het internationale UNESCO Global Geopark Network, samen met onder meer de zwarte vulkanische stranden van Lanzarote, de geothermische activiteiten van IJsland, en een van de diepste canyons van de wereld: de Colca in Peru.

Unieke regio
Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water, de samenwerking én de tegenwerking, nog zo zichtbaar in het landschap als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt.

Grensoverschrijdend netwerk
Vijf provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) zijn initiatiefnemers voor het stevige aanvraagdossier en werken hiervoor samen met meer dan 60 gemeentebesturen, kennisinstellingen (zoals HZ/Ugent), musea (zoals Watersnoodmuseum/Mercatormuseum) en de toeristische diensten… Een huzarenstukje van publiek-private, internationale samenwerking. Eén van die partners is de Provincie West-Vlaanderen. 

Beleving in de Zwinstreek
Het Zwin Natuur Park is een van de onthaalpoorten die toegang verleent tot Geopark Schelde Delta. Het unieke getijdengebied leeft op het ritme van eb en vloed. Tweemaal per dag vullen de kreken en geulen zich met zeewater. Op het blotevoetenpad voel je het zand tussen je tenen en zwoeg je je een weg doorheen de slikken en schorren. Samen met de historische Zwinpolders rond Damme zijn dit de enige twee geosites in de provincie West-Vlaanderen. Met een beetje geluk krijg je vanop de uitkijktoren van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Damme een adembenemend zicht tot aan het Zwin. 

50 miljoen jaar jong
Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw, gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan)…

Internationaal keurmerk voor geologie
Een erkenning als UNESCO Geopark is een keurmerk dat internationale aandacht schenkt aan het geologisch erfgoed van een gebied, en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. UNESCO hecht ook veel belang aan de educatie, de lokale tradities en de holistische aanpak van de geoparken.

Ontdek het zelf
Profiteer van de aankomende paasvakantie en wandel of fiets een van de vele interessante routes om het Unesco Global Geopark Schelde Delta te ontdekken: scheldedelta.eu/nl/ontdek-unesco-global-geopark

Ontdek het West-Vlaamse luik op zwin.be

Lees meer informatie op www.scheldedelta.eu