Gratis klimaatboom voor 126 tuinen in het West-Vlaamse hart

Klimaatbomen

Tijdens een infoavond ‘Klimaatboom zoekt tuin’ konden de aanwezigen eerder dit jaar een gratis boom uit een lijst van 15 inheemse soorten bestellen. Zij blinken alvast hun spade op want op 2 december halen ze hun bestelling op en planten ze hun boom in de tuin. 

Meer bomen
Deze campagne kadert in ‘bomen plannen/beheren/planten’, een pdpo-project met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling waarbij de Provincie en Stadlandschap gemeenten ondersteunen in het beheer en aanplanten van bomen op hun openbaar domein. Een bomenexpert maakt een inventaris en een beheerplan voor de bomen op gemeentelijk grondgebied op en geeft aanbevelingen voor de aanplant van nieuwe bomen. 

Flankerend stimuleert het project ook landbouwers en inwoners van de gemeente om bomen aan te planten. Zo kunnen de veehouders via de campagne ‘Airkoe’ gratis schaduwbomen voor in hun graasweide verkrijgen. Inwoners kunnen via de gratis infosessies een passende klimaatboom voor in hun tuin op de kop tikken. 

Alleen maar voordelen

Het aanplanten en goed beheren van bomen kent niets dan voordelen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatopwarming, waterregeling, biodiversiteit… Met het pdpo-project ondersteunen de Provincie en Stadlandschap sinds 2021 gemeenten in hun bomenbeleid en appelleren ze burgers en landbouwers om bomen aan te planten. Ook in 2024 en volgende jaren bieden ze deze ondersteuning aan. Volgend jaar zijn de inwoners van Ingelmunster, Moorslede en Roeselare aan de beurt voor de gratis infosessie en bijhorende klimaatboom.