Gouverneur neemt maatregelen in afstemming met federale overheid ter bestrijding van coronavirus

Coronavirus

De evolutie van de verspreiding van het coronavirus wordt vrijwel non-stop gemonitord en door de bevoegde diensten geëvalueerd.

Alle genomen maatregelen zijn erop gericht de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vanaf vrijdag 13 maart om middernacht en voorlopig tot en met vrijdag 3 april bevinden we ons in een federale fase en worden alle maatregelen opgelegd door de federale overheid. Dit betekent dat vanaf nu alle beslissingen genomen worden op federaal niveau door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister en de andere bevoegde ministers en minister-presidenten.

Het garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die genomen worden. Alle genomen maatregelen zullen ook van toepassing zijn op het volledige Belgische grondgebied. Alle lokale en provinciale politiebesluiten worden ingetrokken, enkel het ministerieel besluit zal nog van toepassing zijn.

Alle genomen maatregelen zijn ook maximaal gericht op het behouden van een ‘social distancing’, met als enige doel de verspreiding van de epidemie af te remmen / tegen te gaan.

Het is belangrijk dat er nu ingegrepen wordt om te vermijden dat er op korte tijd te veel mensen ziek worden en in onze ziekenhuizen zouden terecht komen wat tot een enorme druk op het verzorgend personeel zou leiden. Kordaat en correct ingrijpen is dus de boodschap.

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen (op vrijdag 13/03 tot 22 uur, op zaterdag 14 en zondag 15/03 van 10 tot 20 uur):

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
  • Voor vragen over economie: 0800 12 033

De referentiewebsite voor informatie over het coronavirus blijft www.info-coronavirus.be. Op de website van de Provincie West-Vlaanderen vind je antwoorden op specifieke vragen van West-Vlaamse burgers.

Naast dicht contact vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om de basishygiënemaatregelen nauwgezet in acht te nemen. Deze blijven onder andere:

  • Je handen wassen met zeep
  • Papieren zakdoeken gebruiken en meteen weggooien
  • Hoesten en niezen in je elleboog

Raadpleeg je huisarts telefonisch bij de minste twijfel. Enkel zo kan iedereen zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor meer informatie over de crisis:
Twitter: @crisisWVL  - @provinciewvl - #covid19 - #corona
Facebook: noodplanning West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen