Gouverneur kondigt provinciale fase af in kader van bestrijding coronavirus

Coronavirus

Daar zullen de richtlijnen van het nationaal niveau omtrent de bestrijding van het coronavirus omgezet worden naar het provinciaal niveau en zal de situatie in West-Vlaanderen gecoördineerd worden. Daarnaast zullen ook de bestaande noden op het terrein opgevolgd worden en op een uniforme manier - en in overleg met het federaal niveau - behandeld worden.

Momenteel zitten we nog steeds in fase 2 van de bestrijding van het coronavirus. De maatregelen die nu genomen worden, zijn erop gericht om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dit zijn de maatregelen die gisterenavond door de federale overheid werden beslist en die van toepassing zijn vanaf vrijdag 13 maart om middernacht tot en met vrijdag 3 april:

Wat de scholen betreft:

 • De lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten.
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend.
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Wat het werk betreft:

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk, maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.

Wat het openbaar vervoer betreft:

 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

Omdat de federale regering zich ook bewust is van het feit dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren, zijn er tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk:

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht.
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen.
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen.
 4. Betalingsplan btw.
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing.
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting.
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen.
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen.
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht).
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog en dicht contact vermijden. Bij de minste twijfel moet de huisarts geraadpleegd worden. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Meer details over de toepassing van de verschillende maatregelen zullen in de komende uren worden gecommuniceerd. De maatregelen zijn ook terug te vinden op www.info-coronavirus.be/nl.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen (op vrijdag 13/03 tot 22 uur, op zaterdag 14 en zondag 15/03 van 10 tot 20 uur):
Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Voor vragen over economie: 0800 12 033

Voor meer informatie over de crisis:
Twitter: @crisisWVL  - @provinciewvl - #covid19 - #corona
Facebook: noodplanning West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen
Website: www.west-vlaanderen.be/crisiswvlwww.west-vlaanderen.be/nieuws