Gouverneur houdt captatieverbod aan na brand bij firma Belcroom in Roeselare

De brand is ondertussen onder controle, maar de brandweer blijft ter plaatse om na te blussen. De daarbij vrijgekomen rook bevat geen stoffen die schadelijker zijn dan de rook die bij een normale brand vrijkomt.

Naast de brand wordt ook de water- en milieuverontreiniging aangepakt.

Bluswater in contact met chemische stoffen in het bedrijf

Tijdens het blussen is er bluswater in contact gekomen met chemische stoffen in het bedrijf. Daarom heeft de brandweer de riolering afgesloten om te vermijden dat het bluswater met toxische stoffen in het milieu zou terechtkomen. Hierdoor werd vermeden dat verontreinigd bluswater ongecontroleerd kon wegspoelen. Het water op de site wordt door de brandweer en een gespecialiseerde firma op een veilige manier opgepompt en opgeslagen in tanks. Dankzij hun inspanningen loopt er geen water van de site meer weg in de riolen. Het veilig oppompen van het water zal nog minstens 30 uur in beslag nemen. Om de werken vlot te kunnen uitvoeren blijft de zone afgesloten voor alle verkeer. 

Captatieverbod blijft behouden

Ondanks de voorzorgsmaatregelen is een deel van het water in de Mandel en daarna in de Leie terechtgekomen. Sinds zondag namen de hulpdiensten waterstalen in de omgeving van het bedrijf, op enkele aanpalende bedrijven en in de waterlopen. Ondertussen zijn de eerste meetresultaten bekend en die wijzen op een belangrijke vervuiling van de Mandel en mogelijks de Leie.

De gouverneur vaardigde op zondag 11 oktober een captatieverbod voor de Mandel uit. Er is beslist dat het captatieverbod voor de Mandel behouden blijft tot wanneer de waarden zich opnieuw genormaliseerd hebben. Vandaag en morgen volgen nieuwe en extra staalafnamen. De crisiscel volgt dit onderzoek op de voet op en neemt maatregelen op basis van de resultaten.

Het drinkwater is niet gecontamineerd, dat komt via andere leidingen tot in de huizen en mag dus gerust gedronken worden.

Inwoners kunnen via het gratis nummer 1788 hun vraag kwijt voor de stad. De meest recente informatie is te vinden op www.roeselare.be en op www.west-vlaanderen.be/crisiswvl en wordt ook gedeeld via sociale media.

Voor meer officiële informatie over de crisis