Gouverneur beëindigt de provinciale fase voor de wateroverlast in de Westhoek

De IJzer

Sinds 9 november was de provinciale fase voor de wateroverlast in de Westhoek van toepassing. Na de intense neerslag van 14 november kreeg de fase een uitbreiding naar de volledige provincie West-Vlaanderen.  De gouverneur besliste over die provinciale coördinatie in overleg met de burgemeesters van alle betrokken gemeenten.  Ze was vooral van belang om bovenlokale middelen op te vorderen en deze optimaal en efficiënt in te zetten.  Op woensdag 22 november hield hij de provinciale fase nog aan omdat de waterpeilen op de IJzer en de situatie aan de winterdijk in Woumen (Diksmuide) nog kritiek waren.

Vandaag (24 november) besliste de gouverneur, samen met de crisiscel dat de provinciale fase om middernacht beëindigd wordt. Op het terrein blijft de situatie van nabij verder opgevolgd worden.   De burgemeesters van de gemeenten met wateroverlast nemen de nazorg nu verder voor hun rekening.

Meteo
Het KMI voorspelt voor de komende dagen nog regen, met een prognose van 2 tot 8 mm in de regio van de Westhoek (en Noord-Frankrijk).  Deze neerslaghoeveelheid is niet van die omvang dat ze nog kritieke overstromingen veroorzaakt.

Waterpeilen
De waterbeheerders bevestigen dat de waterpeilen sinds een aantal dagen op de kwetsbare punten langs de IJzer dalen.  In de vallei van de Heulebeek was dit al langer zichtbaar.

Door de voorspelde slechts beperkte neerslag in de komende 48 uur kan de situatie in het IJzerbekken verder gunstig evolueren. Daar staat tegenover dat vandaag en tijdens het komende weekend aan de kust verhoogd laag- en hoogwater verwacht wordt, waardoor de verdere afwatering vanuit het IJzerbekken wel wat trager zal verlopen.

Er werd daarom beslist dat het komende weekend de maximale pompcapaciteit zal ingezet worden om de opzet van 1 meter bij laagwater door het aankomende stormtij en de noordwestenwind te compenseren.

Einde provinciale fase
De combinatie van weersvoorspellingen die niet langer wijzen op kritieke overstromingen en de dalende waterpeilen was doorslaggevend om de provinciale fase te beëindigen.  Uiteraard blijft de situatie op het terrein wel verder opgevolgd worden. Dit blijft sowieso het geval tot dat het peil van het Blankaartbekken opnieuw op 3,10 TAW staat.

 

Nazorg

Algemeen
Het in de regio geëvacueerde vee kan pas terugkeren naar de boerderijen vanaf vrijdag 1 december 2023.

De pompen op het terrein blijven voorlopig ter plaatse, ook wanneer ze niet langer continu in werking zijn. Op die manier kan er indien nodig snel geschakeld worden.

Er wordt geadviseerd om de zandzakken aan de woningen die in de gebieden liggen waar het waakpeil nog steeds overschreden is, veiligheidshalve nog te laten liggen.  De zandzakken op het openbaar domein blijven hoe dan ook nog een tijdje liggen.

Door de gemeentebesturen
De burgemeesters volgen nu elk voor hun gemeente de verdere nazorg op die moet gebeuren.

Zij zorgen er ook voor dat hun getroffen bewoners ondersteuning krijgen.  Dit is al zeker het geval door de begeleiding die zij voorzien in de melding van schade aan het Vlaamse Rampenfonds, door een afhaalbeleid te voorzien voor de zandzakken aan de woningen, door verduidelijking over de afvalverwerking, …

Infovergaderingen na de wateroverlast
De gouverneur organiseert samen met de getroffen gemeentebesturen 2 infosessies voor de bewoners, namelijk:

  1. Een infosessie voor de getroffen bewoners in de Westhoek  –  op  4 december om 18u30  in CC Het Kruispunt in Diksmuide (Maria Doolaeghestraat 2)
  2. Een infosessie voor de getroffen bewoners aan de Heulebeek   –  op 11 december om 20u00  in het gemeentehuis Ledegem (Rollegemstraat 132)

 

Hart onder de riem aan betrokken bewoners en bedanking aan alle betrokken diensten
De gouverneur leeft enorm mee met de bewoners van wie hebben en houden werd bedreigd of aangetast door de watersnood.  Hij begrijpt dat dit voor angstige en moedeloze momenten heeft gezorgd.  Daarnaast is hij getroffen door de vele steunbetuigingen die naar de hulp- en interventiediensten uitgingen. Maar ook door de solidariteit die heerste onder de bewoners die elkaar spontaan hielpen.

Hij wil iedereen die meehielp in de strijd tegen de waterellende bedanken: de brandweer, de medische en psychosociale diensten, de politie, de logistieke diensten, de communicatiepartners, de burgemeesters, de noodplanningscoördinatoren, de waterbeheerders, het KMI, de burgers ten opzichte van elkaar…

De gouverneur heeft tot slot de opdracht aanvaard van de Vlaamse overheid om als voorzitter van de taskforce op te treden.  Deze taskforce moet structurele oplossingen voor de wateroverlast uitwerken.  Hij hoopt zo mee aan de kar te kunnen trekken zodat de noodzakelijke acties worden ondernomen naar de toekomst toe, en dit zowel op de korte als op de langere termijn.