Fort van Beieren krijgt nieuwe inrichting en weginfrastructuur

Image

Ook de weginfrastructuur naar het domein wordt onder handen genomen. De Provincie wil het domein aantrekkelijker en beter toegankelijk maken voor de recreanten en buurtbewoners. 

 

Toegankelijkheid

De huidige inkom van het domein ter hoogte van de Gemeneweidestraat wordt aangepakt. Er komt een nieuwe verharding in platines in de Kasteeldreef over een lengte van 186 meter.

 

Er is ook voorzien in nieuwe wandelpaden in waterdoorlatende porfiersteenslag, goed voor 580 meter aan nieuwe wandelpaden. Daarin zitten ook een brugconstructie en vondelpaden in omvat. Ook het fietspad krijgt dezelfde verharding over een lengte van 290 meter waarbij voorzien wordt in een betere aansluiting met de Kasteeldreef. Langs de Hoeve Strubbe komt een tweesporenpad in cementbetonverharding over een lengte van 73 meter. Tussen de betonsporen komen er kasseien.

Beleving

Daarnaast is er ook voorzien in de plaatsing van fietsbeugels, zitbanken en een luifel als onthaalpunt van het domein. Om de beleving te verhogen is er ruimte gemaakt voor de uitbouw van een natuurspeelzone. De ommuurde tuin zal ingericht worden voor evenementen en activiteiten.

De komende jaren zal de Provincie op de recent aangekochte percelen tussen het domein en de Damse vaart het oude landschap geleidelijk aan herstellen: restauratie van de historische paden, sporen van verdwenen erfgoed beter zichtbaar maken en onder andere hagen, hooilanden en knotwilgen aanplanten. Deze natuurinrichtingswerken zullen gefaseerd uitgevoerd worden zodat het domein aansluiting vindt met de Damse vaart en de fietssnelweg richting Brugge en Sluis.

Timing en kostprijs

De Provincie werkt hiervoor nauw samen met de het Agentschap Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed en de Stad Brugge. De Provincie investeert 396.127,5 euro (excl. BTW). Het begin van de werken is voorzien in het voorjaar van volgend jaar en zal 75 werkdagen duren.