Feestzitting 30 jaar grensoverschrijdende samenwerking tussen West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk

Image

Om dat kracht bij te zetten ondertekenen de partners tijdens een academische feestzitting de vernieuwde bij-akte bij het oorspronkelijke samenwerkingsakkoord.

Belang grensoverschrijdende samenwerking
Tijdens de zitting wordt het belang van grensoverschrijdende samenwerking belicht. Ondanks de minder zichtbare fysieke grenzen blijft grensoverschrijdende samenwerking meer dan ooit noodzakelijk. Indien de rol van regionale overheden wegvalt om mensen over de grens heen bij elkaar te brengen, plooit elk zich op zijn deeltje van de grens terug.

Concrete realisaties

De voorbije 30 jaar was de samenwerking ook te zien en te voelen in de grensstreek dankzij veel concrete realisaties. Zo ontstond Buren bij Kunstenaars in 2004, een cultureel initiatief dat nog steeds een groot succes kent. Grensoverschrijdende wandel- en fietsnetwerken zagen het daglicht, de gezamenlijke herdenking van de Grote Oorlog trok heel wat toeristen naar de grensstreek,  jongeren konden elkaar ontmoeten via grensoverschrijdende sportactiviteiten en jeugdkampen, intensieve samenwerking in de strijd tegen overstromingen rond het IJzerbekken wierp haar vruchten af, ontmoetingen tussen startende ondernemers zorgden voor grensoverschrijdende zakenrelaties. Het faciliteren van grensarbeid, het beheer van biodiversiteit, het stimuleren van duurzame landbouw, het promoten van toerisme, etc. stoppen niet aan de grens.

Geschiedenis

Het Verdrag van Schengen bracht in de jaren negentig van de vorige eeuw een nooit geziene Europese dynamiek teweeg. Dit sloeg vooral in de grensstreken aan. De Europese eenmaking bood de grensregio’s de kans om een nieuwe centrale ligging in te nemen, buiten de nationale context. Deze samenwerking tussen Europa en de regio’s was dan ook de basisgedachte van het Europese cohesiebeleid. In deze context speelden de Provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord een pioniersrol. Op 16 oktober 1989 werd in Brugge een protocolakkoord tussen het Département du Nord en de Provincie West-Vlaanderen ondertekend. Dit was een eerste belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking.