Extra Europese middelen uit Herstelfonds voor plattelandsprojecten rond recreatie en ontmoeting

Tijdens de eerste oproep werden er in West-Vlaanderen 28 projecten goedgekeurd, waarvan 4 in reserve, samen goed voor 1.276.287,92 euro steun.

Oorspronkelijk was er slechts één oproep gepland. “Door een onderbesteding van middelen krijgen we de gelegenheid om een tweede oproep met 100% Europese middelen te lanceren”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. “Zo kunnen we in 2023 terug rekenen op een duwtje in de rug voor de optimalisatie van wandel- en fietspaden en het creëren van ontmoetingsplekken en rustpunten.” Er is ongeveer 515.000 euro ter beschikking voor West-Vlaanderen.

Ook projecten die vereenzaming tegengaan, (samen)werken rond lokale voedselstrategieën, of korte keten, toerisme, landschapsherstel en landbouwverbreding maken kans op steun.

Voorwaarden
Deze nieuwe oproep voor het Herstelfonds is gebaseerd op hetzelfde reglement en dezelfde voorwaarden als de eerste oproep in 2021. Belangrijk is dat er een relatie moet zijn met het herstel na de coronaperiode.

Projecten kunnen 65% steun krijgen met een maximumbedrag van 50.000 euro. Deze projecten moeten passen binnen het kader voor plattelandsprojecten en niet gelegen zijn op het grondgebied van één van de vier centrumsteden (Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare).

Bijkomende voorwaarden zijn dat groene ontmoetingsplaatsen moeten aandacht hebben voor de “luwte-oase methodiek”, er moet gestreefd worden naar een maximale vergroening en ontharding, en inheemse en streekeigen soorten moeten gebruikt worden voor de aanplantingen.

Bij de inrichting van ontmoetingsplaatsen wordt verwacht dat er participatie gebeurt, zowel voor de inrichting als voor het beheer achteraf.

Projecten kunnen lopen vanaf de tweede helft van oktober tot 30 juni 2025.

Projectvoorstel indienen
Het volledige projectdossier moet tegen ten laatste 14 juli 2023 ingediend worden.

Geïnteresseerden kunnen hun projectidee schetsen op mail naar [email protected]. Geef mee wat de inhoud van het project is, wie het zal indienen en waarvoor er steun gevraagd wordt.

Na een bespreking met het secretariaat kan het officiële dossier aangemaakt worden in het Vlaams plattelandsloket.

Het oproepreglement en meer informatie vind je terug op de website.

[www.west-vlaanderen.be/plattelandsbeleid]