Drie LEADER-gebieden in West-Vlaanderen krijgen Vlaamse erkenning

shutterstock_32726323.jpg

Deze gebieden kunnen tot en met 2027 rekenen op heel wat middelen om van onderuit in te zetten op een actieve en geïntegreerde plattelandsontwikkeling. Centraal hierbij staan alle acties die toekomstbestendige lokale landbouw ondersteunen, inzet op landschap en biodiversiteit en het verhogen van de levendigheid in onze dorpen. Thema’s die de Provincie West-Vlaanderen eveneens na aan het hart liggen.

Provinciale bijdrage
De Provincie West-Vlaanderen draagt voor elk van de erkende LEADER-gebieden een substantiële financiële impuls bij, naast de middelen die Europa vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vrijmaakt en het Vlaamse aandeel voor de LEADER-middelen. 

Voor de 3 West-Vlaamse LEADER-gebieden wordt het secretariaat eveneens door de provincie opgenomen, waarin we ondersteund worden door de Vlaamse Landmaatschappij.

“Deze erkenning betekent niet alleen een bevestiging van onze werking in de Westhoek en Midden-West-Vlaanderen als LEADER-gebied", zegt gedeputeerde Naeyaert, gedeputeerde voor plattelandsontwikkeling. "Ook Noord-West-Vlaanderen komt er als nieuw LEADER-gebied bij. De lokale actoren uit mijn regio krijgen vanaf nu ook de mogelijkheid om het platteland in de regio te versterken.”

*LEADER staat voor Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale en is een Europees subsidieprogramma, dat aangevuld wordt met Vlaamse en provinciale middelen. Het grondgebied van centrumsteden (in deze Roeselare, Brugge en Oostende) is uitgesloten voor LEADER-projecten.