De vijf Vlaamse Provincies, Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade ondersteunen internationalisering naar China

China

De Provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen, Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade bundelen de krachten om bedrijven te ondersteunen in deze expansiemarkt.

Net zoals Vlaanderen focust China vastberaden op toekomstgerichte en doeltreffende oplossingen om zijn steden en industrie duurzamer te maken. Een berg kansen voor onze Vlaamse cleantechsector, die heel wat knowhow en innovatieve technologie herbergt. Vaak gaat het om kleine en/of zeer jonge bedrijven en kmo’s. Voor deze bedrijven is internationaliseren niet steeds evident. Bovendien is ondernemen in China niet altijd vanzelfsprekend door de taal, de andere bedrijfs-, handels- en vertrouwenscultuur en nog heel wat andere te nemen hindernissen. De COVID-19-pandemie maakt reizen en het opstarten van nieuwe projecten of samenwerkingen er bovendien niet gemakkelijker op.

Vlaams netwerk in China

De vijf Vlaamse Provincies, Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade bundelen verder hun krachten om expansie naar China toch mogelijk te maken. Wat startte als een EFRO-project (I²PCC, Interprovinciaal Internationaliseringsproject China Cleantech), krijgt nu een doorstart voor duurzame ondersteuning binnen een platform waarop cleantechbedrijven gratis een beroep kunnen doen. 

Elke Vlaamse provincie heeft al verschillende jaren een band met Chinese regio’s en  ook Flanders Investment & Trade is er vertegenwoordigd met drie kantoren. Via deze netwerken kunnen cleantechbedrijven in hun expansie in China begeleid en ondersteund worden.

Zes regio’s

De zes partnerregio’s van de Vlaamse Provincies zijn Shaanxi, Chongqing, Chengdu, Hebei, Guangdong en Zhejiang. In deze regio’s liggen er heel wat kansen voor de Vlaamse cleantechsector. Maar ook in andere regio’s is er nood aan oplossingen in cleantech. Bedrijven kunnen in heel China steeds beroep doen op de dienstverlening van Flanders Investment & Trade (kantoren in Beijing, Shanghai en Guangzhou).

Online en fysiek platform

Op www.cleantechroutechina.be staat heel wat informatie samengebundeld over de Chinese markt, opportuniteiten voor cleantechbedrijven, ervaringen en tips & tricks. De zeven partners bieden niet enkel online informatie aan, maar helpen de cleantechbedrijven ook bij concrete opportuniteiten en matchmaking en bieden hen ondersteuning in de verschillende regio’s in China.

Call to action

In 2021 wordt de cleantechroute China erg concreet met een begeleidingstraject in groep en een cleantechbezoek naar China voor de bedrijven die de stap willen zetten: hou de website www.cleantechroutechina.be in het oog voor meer info in de komende weken.

Bilaterale samenwerking tussen de Provincies Zhejiang en West-Vlaanderen

Ruim 20 jaar werken de Provincies Zhejiang en West-Vlaanderen samen op het vlak van handel, onderwijs, vorming en onderzoek. aMet deze samenwerking wensen ze hun positie in de globale economie te versterken.

I²PCC is een gezamenlijk project van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, POM Antwerpen en POM Limburg in samenwerking Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project met een financiële bijdrage van 193.198,00 euro.