Coronavirus: een overzicht van de meestvoorkomende vragen, met antwoorden

FAQ Coronavirus

Omwille van de aanhoudende stijging van de cijfers van de voorbije weken heeft de Nationale Veiligheidsraad vandaag de bestaande regels opnieuw verder verstrengd.
We zitten nog steeds in de federale fase voor de bestrijding van de covid-19-pandemie, wat betekent dat de federale overheid (Nationale Veiligheidsraad) de maatregelen bepaalt die van toepassing zijn. Dit gebeurt steeds na advies van de groep van experten (de GEES) en rekening houdend met het gedrag van het coronavirus.  

Naast de federaal opgelegde maatregelen kunnen ook de burgemeesters voor hun eigen grondgebied extra maatregelen nemen om zo krachtdadiger te kunnen inspelen op de lokale situatie.

De rol van de gouverneur

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ziet mee toe dat de maatregelen in zijn provincie worden opgevolgd.  
Gelet op de ernst van de situatie rekent de gouverneur ten volle op de burgerzin van elke West-Vlaming om de regels die van toepassing zijn, ten volle te respecteren. Het virus is nog steeds aanwezig. Daarom blijft de naleving van de vijf basisreflexen essentieel:

  • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
  • Was nog vaker je handen met water en zeep.
  • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
  • Beperk je fysieke sociale contacten.
  • Mondmasker verplicht op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Overzicht van alle huidige maatregelen

Voor een overzicht van alle huidige maatregelen verwijzen we naar de officiële website www.info-coronavirus.be.

Volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor burgers met vragen:
- Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689 (op weekdagen van 9 tot 17 uur)
- Voor vragen over economie : 0800 12 033 (op weekdagen van 9 tot 17 uur)

Tussen 9 en 17 uur zijn Facebook-chats mogelijk met zowel het nationaal crisiscentrum als de FOD Volksgezondheid. Voor meer specifieke informatie over je gemeente of stad, verwijzen we je door naar de website en Facebookpagina van je gemeente/stad.

Het dragen van een mondmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het is één van de gezonde gewoonten die ons samen beschermt tegen het virus. De  verplichting tot het dragen van een mondmasker wordt daarom verder uitgebreid. 
Het dragen van een mondmasker is voortaan verplicht :
•    op het openbaar vervoer vanaf 12 jaar. Je draagt het vanaf dat je het station of de halte betreedt
•    op de middelbare school
•    op het werk als je geen 1,5 meter afstand kan houden van je collega’s
•    als je naar de kapper of schoonheidsspecialist gaat
•    voor bepaalde beroepen, zoals bijvoorbeeld marktkramers, kappers, obers,… maar ook voor iedereen die rondloopt op markten, rommelmarkten en kermissen
•    in de winkels, in winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar), zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten
•    in de bioscopen, de theater-, concert- en conferentiezalen, de auditoria, de musea, de bibliotheken, de casino’s en de speelautomatenhallen
•    in de gebedshuizen en bezinningsplaatsen
•    in alle openbare gebouwen in de delen die toegankelijk zijn voor het publiek
•    in horecazaken, behalve wanneer je aan tafel zit
•    op de dijk en de strandtoegangen aan de Belgische Kust
•    bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de erediensten en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging
•    bij betogingen
•    bij alle evenementen

In alle andere situaties waar de veiligheidsafstand niet kan gegarandeerd worden blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.

Daarnaast hebben ook heel wat gemeenten bijkomende verplichtingen opgelegd voor het dragen van een mondmasker. Raadpleeg hiervoor de website van de desbetreffende gemeente.

De voornaamste beperkingen van toepassing vanaf woensdag 29 juli:

Sociale contacten: de sociale bubbel wordt opnieuw verkleind
Contact met maximaal 5, steeds dezelfde personen voor de komende vier weken (bovenop het eigen gezin) - kinderen onder de 12 jaar tellen hierbij niet mee
- Ook binnen deze bubbel wordt de veiligheidsafstand bij voorkeur gerespecteerd, zoniet, draag je best een mondmasker
 

Jeugd: voor zomerkampen en speelpleinwerking verandert er voorlopig niets
- Zomerkampen tot maximum 150 km van de Belgische grenzen, zomerstages en speelpleinwerking zijn toegestaan
- Met maximum 50 personen

Werken
- Telewerken wordt opnieuw sterk aangeraden

Reizen:
- Reizen binnen de EU, de Schengenzone (Lichtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland) en VK is mogelijk
- Reizen buiten de EU kan voor specifieke landen
- Voor actuele info, raadpleeg: https://diplomatie.belgium.be/nl.

Cultuur, verenigingsleven, recreatie en openbare gebouwen
- Culturele activiteiten/verenigingsleven (kleinere evenementen) met publiek: maximum 100 personen bij binnenactiviteiten en 200 bij buitenactiviteiten.
- Niet-begeleide bijeenkomsten, zoals uitstappen, ontmoetingen met familie of vrienden enz. worden beperkt tot maximaal 10 personen
- Burgemeesters bekijken of de geplande evenementen op een veilige manier kunnen georganiseerd worden en annuleren waar nodig. Het dragen van een mondmasker is verplicht op alle evenementen.
- Musea en andere bezienswaardigheden, zoals historische gebouwen, natuur- en dierenparken, ... zijn open.
     * Ticketverkoop gebeurt online of telefonisch.
     * Bezoekers volgen een circulatieplan en houden een veilige afstand.
- Activiteiten die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, met een groep van maximum 50 steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige begeleider of toezichter.
- Zijn open: pretparken, binnenspeeltuinen, speelhallen en casino's, theater, bioscopen en kermissen.
- Feesten, banketten, recepties enz. worden beperkt tot maximaal 10 personen.
- De registratieplicht, zoals deze al in de horeca werd ingevoerd, wordt uitgebreid tot alle plaatsen waar mensen actief bezig zijn: sportlessen, wellnesscentra, zwembaden, casino's en speelhallen, feest- en receptiezalen enz.

Sport
Volgende sportieve activiteiten zijn mogelijk:
- Binnen en buiten
- Contactloos
- Met max. 50 personen in georganiseerd verband.
- Met publiek: maximum 100 personen bij binnenactiviteiten en 200 bij buitenactiviteiten
- Zwembaden zijn open, registratie is er verplicht.

Horeca
Restaurants en cafés kunnen open (tot 1 uur 's nachts)
- Per tafel maximum 10 personen.
- 1,5 meter afstand tussen de tafels.
- Bediening aan tafel.
- Mondmasker is overal verplicht, behalve aan tafel.
- Alle aanwezigen worden verplicht geregistreerd (mailadres of telefoonnummer) - deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.

Winkels
- Nachtwinkels moeten verplicht sluiten om 22 uur
- Winkelen gebeurt opnieuw alleen, tenzij je een minderjarige of een hulpbehoevende persoon vergezelt.
- Het winkelen wordt ook opnieuw beperkt tot maximaal 30 minuten, tenzij je een afspraak hebt.

Openbaar vervoer
- Draait terug op een volledige dienstverlening.
- Mét een mondmasker op, zowel in het station of aan de bushalte als op de bus, de trein of de tram.

Erediensten
- Maximum 100 personen.
- Huwelijken, begrafenissen en een algemene eredienst (6 erkende godsdiensten) of samenkomst van niet-confessionele en filosofische levensbeschouwelijke verenigingen.
- Zonder fysiek contact.
- Mét een mondmasker op in gebedshuizen.

Contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten
- Enkel op afspraak.
- Met een veilige afstand tussen klanten.
- Klanten en personeel dragen een mondmasker.
- Sauna's en wellnesscentra zijn open (openbare jacuzzi's, stoomcabines en hammams zijn open voor privé-gebruik, niet in groepsverband) - registratie van de aanwezigen wordt verplicht

Bezoek aan woonzorgcentra, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, instellingen voor jeugdzorg, MFC's, ...
is beperkt en onder voorwaarden toegestaan. Contacteer hiervoor de betrokken instelling. Zij kunnen immers zelf eigen accenten leggen.

Onderwijs: voor info over de opstart in september, zie https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus.

Omdat het naleven van de maatregelen zo belangrijk is voor het opnieuw naar beneden halen van de curve, werd ook beslist dat de controles op de naleving ervan versterkt worden.

Enkel door het strikt naleven van deze maatregelen kan een nieuwe volledige lockdown vermeden worden

Maatregelen in de provinciedomeinen

De wandel- en fietspaden in de West-Vlaamse provinciedomeinen zijn terug vrij toegankelijk. Ook in de provinciedomeinen gelden de algemene coronamaatregelen in verband met sociale distance, hygiëne en groepsbijeenkomst, zie www.belgium.be/nl/corona.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker is ten stelligste aangeraden op drukke plaatsen of wanneer de regels rond 'social distancing' niet gegarandeerd kunnen worden. Voorlopig geldt geen mondmaskerplicht in de provinciedomeinen, behalve: 

- in provinciedomein De Gavers (Harelbeke): op de parkings, de grote toegangsweg, de zwemzone, de hondenweide en de speelterreinen. 
- in provinciedomein Bulskampveld (Beernem): op de centrale as tussen parking Aanwijs en parking Driekoningen, de hondenweide en het speelplein, de kruidentuin en de omgeving op en rond Hoeve Colpaert. 
- in provinciedomein Bergelen (Wevelgem): op de centrale speelzone en het speelterrein aan Brasserie Bergelen.
- in provinciedomein De Palingbeek (Ieper): op de parking aan de hoofdingang, het speelplein, en de paden tussen de parking, het speelplein en de cafetaria.

De mondmaskerplicht geldt  vanaf 12 jaar. Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Speelpleinen

De speelpleinen in de domeinen zijn weer open. Om de veiligheid van de kinderen en hun begeleiders te garanderen, mogen er telkens maar maximaal 20 kinderen, jonger dan 12 jaar, tegelijk de speelpleinen en -tuigen gebruiken. Bij grote drukte mag een kind er niet langer dan 30 minuten blijven spelen. Samenscholing blijft verboden en ook de ouders of begeleiders van de spelende kinderen moeten tegenover elkaar de nodige afstand houden.

Provinciale bezoekerscentra

De bezoekerscentra Duinpanne in De Panne, De Blankaart in Diksmuide, Bulskampveld in Beernem, De Gavers in Harelbeke, De Palingbeek in Ieper, Raversyde in Oostende en het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist zijn terug open. Elk bezoekerscentrum heeft een circulatieplan opgemaakt, zodat de nodige afstand gerespecteerd kan blijven. Overal wordt het aantal bezoekers beperkt in functie van de oppervlakte van de ruimtes. In de bezoekerscentra is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar.

Een bezoek aan het Zwin Natuur Park, Raversyde en Duinpanne moet vooraf gereserveerd worden via een online reserveringssysteem of telefonisch. Betalen kan contactloos ter plekke of via facturatie.

Zomeraanbod

Grote publieksevenementen werden eerder al geannuleerd, dit tot en met 31 augustus. Onder de noemer "Ik zomer West-Vlaams" hebben de Provincie West-Vlaanderen en lokale besturen wel een aangepast coronaproof zomerprogramma uitgewerkt.