Coronavirus: een overzicht van de meestvoorkomende vragen, met antwoorden

FAQ Coronavirus

Om de druk op de zorg zoveel mogelijk weg te nemen, om het onderwijs en het bedrijfsleven zoveel mogelijk te vrijwaren maar toch met voldoende aandacht voor het mentaal welzijn van de mensen, kondigde het overlegcomité op 23 oktober strengere coronamaatregelen aan.

We zitten nog steeds in de federale fase voor de bestrijding van de covid-19-pandemie, wat betekent dat de federale overheid (Nationale Veiligheidsraad of overlegcomité) de maatregelen bepaalt die van toepassing zijn. Dit gebeurt steeds na advies van CELEVAL en rekening houdend met het gedrag van het coronavirus.  

Naast de federaal opgelegde maatregelen kunnen ook de burgemeesters voor hun eigen grondgebied extra maatregelen nemen om zo krachtdadiger te kunnen inspelen op de lokale situatie.

Bekijk het Politiebesluit in verband met seizoensarbeid.
Bekijk het Politiebesluit in verband met mondmaskerplicht op parcours van West-Vlaamse wielerwedstrijden en inzet van drones
Bekijk het Politiebesluit over mondneusmaskerplicht en -bezit in de provincie West-Vlaanderen.
Bekijk het Besluit tot verplichting van het afsluiten of onbereikbaar maken van de drankafdelingen of van het aanbieden van alcoholische dranken (via bvb take-away) tussen 20 en 5 uur.

De rol van de gouverneur

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ziet mee toe dat de maatregelen in zijn provincie worden opgevolgd.  
Gelet op de ernst van de situatie rekent de gouverneur ten volle op de burgerzin van elke West-Vlaming om de regels die van toepassing zijn, ten volle te respecteren. Het virus is nog steeds aanwezig. Daarom blijft de naleving van de 6 gouden regels essentieel:

 1. Hou afstand: altijd en overal 1,5 meter en vermijd drukke plaatsen. Wees extra voorzichtig voor en bij mensen die kwetsbaar zijn.
 2. Beperk uw nauwe sociale contacten (zonder je maatschappelijk te isoleren).
 3. Draag een proper mondneusmasker op plaatsen waar je met andere mensen samen bent (vooral binnen, maar ook buiten op drukke plaatsen).
 4. Was je handen geregeld en deel geen voorwerpen.
 5. Blijf thuis, isoleer je als je positief getest bent, een hoog risicocontact had of lijdt aan een luchtweginfectie.
 6. Doe zoveel mogelijk buiten of in goed geventileerde ruimtes.

Voor een overzicht van alle huidige maatregelen verwijzen we naar de officiële website www.info-coronavirus.be.

Volgende telefoonnummers zijn op weekdagen en in het weekend van 9 tot 17 uur beschikbaar voor burgers met vragen:
- Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
- Voor vragen over economie : 0800 12 033

Tussen 9 en 17 uur zijn Facebook-chats mogelijk met zowel het nationaal crisiscentrum als de FOD Volksgezondheid. Voor meer specifieke informatie over je gemeente of stad, verwijzen we je door naar de website en Facebookpagina van je gemeente/stad.

Het dragen van een mondmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het dragen van een mondmasker is door de federale overheid verplicht :
•    op het openbaar vervoer vanaf 12 jaar. Je draagt het vanaf dat je het station of de halte betreedt
•    op de middelbare school
•    op het werk als je geen 1,5 meter afstand kan houden van je collega’s
•    als je naar de kapper of schoonheidsspecialist gaat
•    voor bepaalde beroepen, zoals bijvoorbeeld marktkramers, kappers, obers,…
•    in winkels en winkelcentra
•    in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, musea, bibliotheken, casino’s, speelautomatenhallen, handelsbeurzen en salons
•    in de gebedshuizen en bezinningsplaatsen
•    bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de erediensten en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging
•    bij betogingen

Om uniformiteit en duidelijkheid te geven waar in de provincie West-Vlaanderen bijkomend de mondmaskerplicht van toepassing is, stelde de gouverneur een politiebesluit op. In de provincie West-Vlaanderen geldt door dit besluit het volgende:

•    Algemene verplichting om een mondmasker bij zich te hebben op het volledige grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
•    Mondmaskerplicht voor alle toeschouwers van sportactiviteiten binnen en buiten (trainingen, wedstrijden, oefenmatchen, tornooien, ...);
•    Mondmaskerplicht in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, gerechtsgebouw ...) met uitzondering wanneer met neer zit en op voorwaarde dat de sociale distance en andere algemene regels worden gerespecteerd (de 6 gouden regels);
•    Mondmaskerplicht op alle markten, kermissen en evenementen;
•    Mondmaskerplicht op begraafplaatsen 1 week voor en 1 week na Allerheiligen (van 24 oktober 0u00 tot en met 8 november 24u00);
•    Mondmaskerplicht op de recyclage- of containerparken.

De burgemeesters moeten zelf in hun gemeente bepalen waar de mondmaskerplicht geldt in de winkelstraten en dit duidelijk afficheren ter plaatse.

De voornaamste beperkingen van toepassing vanaf maandag 19 oktober:

Sociale contacten: de sociale bubbel blijft klein
- Contact met maximaal 1, steeds dezelfde persoon. Dit is een individueel recht voor elk lid binnen je gezin.
- Kinderen onder de 12 jaar tellen hierbij niet mee.
- Wie een relatie heeft met iemand uit het buitenland, mag op bezoek op voorwaarde dat je de regels rond quarantaine volgt.
- Private feesten, banketten, recepties,... bij je thuis mogen met maximaal 4 personen doorgaan, steeds met het houden van 1,5 meter afstand (gedurende 2 weken dezelfde, daarna mag dit wisselen). Kinderen onder de 12 jaar hoeven niet meegerekend te worden. 
- Op het openbaar domein mag je maximum met 4 samen zijn, kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee.

Avondklok
Er gaat een avondklok in voor 1 maand, dit betekent concreet dat je tussen 12 uur 's nachts en 5 uur 's morgens je woning niet mag verlaten. Noodzakelijke verplaatsingen zijn wel mogelijk (werk, dringende medische bijstand,...).

Bezoek aan woonzorgcentra, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, instellingen voor jeugdzorg, MFC's,...
is beperkt en onder voorwaarden toegestaan. Contacteer hiervoor de betrokken instelling. Zij kunnen immers zelf eigen accenten leggen.

Onderwijs
Het volledige Vlaamse onderwijs (basis- en secundair onderwijs, deltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs) schakelt over naar fase oranje, uiterlijk tegen de herfstvakantieIn het hoger onderwijs kan max. 20 procent van de lessen in de klaslokalen doorgaan (met uitzondering van de practica en voor de eerstejaars waar dit voor 50 procent kan). Meer info op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus.

Jeugdwerk

Voor jongeren boven de 12 jaar :

 • Verplichte buitenactiviteiten mét mondmasker
 • Overnachtingen kunnen enkel in de vakanties en min. 4 opeenvolgende nachten

Voor jongeren onder de 12 jaar worden buitenactiviteiten ook sterk aangeraden en kunnen kampen ook enkel doorgaan in de vakanties

Meer info: https://ambrassade.be/nl/kennis/corona-en-jeugdwerk

Werken
- Telewerken blijft sterk aangeraden

Cultuur, verenigingsleven en recreatie
- Culturele activiteiten/verenigingsleven (kleinere evenementen) met publiek: maximum 40 personen; indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie (1,5 meter en mondmasker): maximum 200 personen
- Niet-begeleide bijeenkomsten, zoals uitstappen, ontmoetingen met familie of vrienden enz. worden beperkt tot maximaal 4 personen
- Burgemeesters bekijken of de geplande evenementen op een veilige manier kunnen georganiseerd worden en annuleren waar nodig. Het dragen van een mondmasker is verplicht op alle evenementen waarbij de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.
- Musea en andere bezienswaardigheden, zoals historische gebouwen zijn open. In dierenparken zijn enkel de outdoorgedeelten open.
     * Ticketverkoop gebeurt online of telefonisch.
     * Bezoekers volgen een circulatieplan en houden een veilige afstand.
- Activiteiten die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, met een groep van maximum 40 binnen en 50 buiten, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige begeleider of toezichter.
- Zijn open: speelhallen en casino's, theater, bioscopen en kleine kermissen (max. 200 personen).
- Pretparken zijn gesloten
- De registratieplicht geldt op alle plaatsen waar mensen actief bezig zijn: sportlessen, wellnesscentra, zwembaden, casino's en speelhallen enz.

Sport
Voor de sport geldt code oranje. Dit betekent concreet dat:

 • Professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek
 • Amateurwedstrijden worden opgeschort
 • Jeugdwedstrijden tot 18 jaar blijven toegelaten maar in aanwezigheid van slechts 1 lid per huisgezin
 • Alle indoorsporten waar geen 1,5 meter afstand kan bewaard worden, mogen niet meer doorgaan voor +12-jarigen
 • Douches en kleedkamers sluiten. Deze maatregel geldt voor indoor- en outdoorsporten, behalve in zwembaden
 • Zwembaden zijn open, registratie is er verplicht.

Horeca
Horeca (cafés en restaurants) moet sluiten gedurende 1 maand, met evaluatie na 14 dagen. Afhaalmaaltijden zijn wel nog mogelijk (tot 22 uur 's avonds).

Hotels blijven open. Het restaurant van het hotel is beschikbaar voor de hotelgasten. Bar en lobby van het hotel zijn dicht.

Winkels
- Nachtwinkels moeten verplicht sluiten om 22 uur.
- Winkelen kan zonder beperking van aantal personen en zonder tijdslimiet (winkels kunnen wel zelf limieten opleggen).
- De verkoop van alcohol is in alle winkels verboden tussen 20 uur en 5 uur. De drankafdeling in de winkels moet onbereikbaar gemaakt worden voor de kopers, ook via take-away mag men geen alcohol aanbieden na 20 uur (zie besluit van de gouverneur).

Openbaar vervoer
-Er wordt over gewaakt dat de capaciteit van het openbaar vervoer in de spits geoptimaliseerd geraakt.
- Mét een mondmasker op, zowel in het station of aan de bushalte als op de bus, de trein of de tram.

Erediensten
- Maximum 40 personen.
- Huwelijken, begrafenissen en een algemene eredienst (6 erkende godsdiensten) of samenkomst van niet-confessionele en filosofische levensbeschouwelijke verenigingen.
- Zonder fysiek contact.
- Koffietafel/receptie na een begrafenis kan met maximum 40 personen.

Contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten
- Enkel op afspraak.
- Met een veilige afstand tussen klanten.
- Klanten en personeel dragen een mondmasker.
- Sauna's en wellnesscentra zijn open (openbare jacuzzi's, stoomcabines en hammams zijn open voor privé-gebruik, niet in groepsverband) - registratie van de aanwezigen wordt verplicht

Reizen:
- Er wordt sterk afgeraden om naar een rode zone te gaan, maar dit is niet langer verboden.
- Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen meteen na hun terugkeer in quarantaine moeten. Testen is alleen nog nodig als men symptomen vertoont. Meer info via https://diplomatie.belgium.be/nl.

Opgelet: iedereen moet een Passenger Locator Form invullen wanneer men 48 uur in het buitenland verbleef, zie https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form.

Maatregelen in de provinciedomeinen

Ook in de provinciedomeinen gelden de algemene coronamaatregelen in verband met sociale distance, hygiëne en groepsbijeenkomst, zie www.belgium.be/nl/corona.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker is ten stelligste aangeraden op drukke plaatsen of wanneer de regels rond 'social distancing' niet gegarandeerd kunnen worden. Voorlopig geldt geen mondmaskerplicht in de provinciedomeinen, behalve: 

- in provinciedomein De Gavers (Harelbeke): op de parkings, de grote toegangsweg, de zwemzone, de hondenweide en voor alle publiek op de sport- en de speelterreinen. Ook in de zwemzone is het dragen van een mondmasker verplicht, tenzij men in zijn eigen bubbel zit, in het water zit, of van de bubbel rechtstreeks naar de waterzone gaat.
- in provinciedomein Bergelen (Wevelgem): op de centrale speelzone en het speelterrein aan Brasserie Bergelen.

De mondmaskerplicht geldt  vanaf 12 jaar. Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Provinciale bezoekerscentra

De provinciale bezoekerscentra zijn open. Elk bezoekerscentrum heeft een circulatieplan opgemaakt, zodat de nodige afstand gerespecteerd kan blijven. Overal wordt het aantal bezoekers beperkt in functie van de oppervlakte van de ruimtes. In de bezoekerscentra is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar.

Een bezoek aan het Zwin Natuur Park, Raversyde en Duinpanne moet vooraf gereserveerd worden via een online reserveringssysteem of telefonisch. Betalen kan contactloos ter plekke of via facturatie.