Coronavirus: een overzicht van de meestvoorkomende vragen, met antwoorden

FAQ Coronavirus

We zitten nog steeds in de federale fase voor de bestrijding van de covid-19-pandemie, wat betekent dat de federale overheid (Nationale Veiligheidsraad) de maatregelen bepaalt die van toepassing zijn. Dit gebeurt steeds na advies van de groep van experten (de GEES) en rekening houdend met het gedrag van het coronavirus.  

Naast de federaal opgelegde maatregelen kunnen ook de burgemeesters voor hun eigen grondgebied extra maatregelen nemen om zo krachtdadiger te kunnen inspelen op de lokale situatie.

Bekijk het Politiebesluit in verband met mondmaskergebruik en verbond op drones langs het parcours van wielerwedstrijden in West-Vlaanderen.
Bekijk het Politiebesluit in verband met seizoensarbeid.
Bekijk het Politiebesluit in verband met verplichting mondmaskerbezit op de zeedijk.
 

De rol van de gouverneur

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ziet mee toe dat de maatregelen in zijn provincie worden opgevolgd.  
Gelet op de ernst van de situatie rekent de gouverneur ten volle op de burgerzin van elke West-Vlaming om de regels die van toepassing zijn, ten volle te respecteren. Het virus is nog steeds aanwezig. Daarom blijft de naleving van de vijf basisreflexen essentieel:

  • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
  • Was nog vaker je handen met water en zeep.
  • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
  • Beperk je fysieke sociale contacten.
  • Draag een mondmasker waar het verplicht is en op drukke openbare plaatsen waar de veiligheidsafstand niet gegarandeerd kan worden.

Voor een overzicht van alle huidige maatregelen verwijzen we naar de officiële website www.info-coronavirus.be.

Volgende telefoonnummers zijn op weekdagen van 9 tot 17 uur beschikbaar voor burgers met vragen:
- Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
- Voor vragen over economie : 0800 12 033

Tussen 9 en 17 uur zijn Facebook-chats mogelijk met zowel het nationaal crisiscentrum als de FOD Volksgezondheid. Voor meer specifieke informatie over je gemeente of stad, verwijzen we je door naar de website en Facebookpagina van je gemeente/stad.

Het dragen van een mondmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het dragen van een mondmasker is verplicht :
•    op het openbaar vervoer vanaf 12 jaar. Je draagt het vanaf dat je het station of de halte betreedt
•    op de middelbare school
•    op het werk als je geen 1,5 meter afstand kan houden van je collega’s
•    als je naar de kapper of schoonheidsspecialist gaat
•    voor bepaalde beroepen, zoals bijvoorbeeld marktkramers, kappers, obers,… maar ook voor iedereen die rondloopt op markten, rommelmarkten en kermissen
•    in de winkels, in winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar), zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten (zie website van je gemeente of stad)
•    in de bioscopen, de theater-, concert- en conferentiezalen, de auditoria, de musea, de bibliotheken, de casino’s en de speelautomatenhallen
•    in de gebedshuizen en bezinningsplaatsen
•    in alle openbare gebouwen in de delen die toegankelijk zijn voor het publiek
•    in horecazaken, behalve wanneer je aan tafel zit
•    op de dijk en de strandtoegangen aan de Belgische Kust
•    bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de erediensten en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging
•    bij betogingen
•    bij alle evenementen

De gouverneur voorziet in zijn besluit van 1 september 2020 niet langer de mondmaskerplicht op de zeedijk en strandtoegangen van de kustgemeenten.  Dit is omgebogen naar de verplichting om steeds een mondmasker bij zich te hebben als men zich op de zeedijk begeeft.

De voornaamste beperkingen van toepassing vanaf dinsdag 1 september:

Sociale contacten: de sociale bubbel blijft klein
Contact met maximaal 5, steeds dezelfde personen (bovenop het eigen gezin)
- Kinderen onder de 12 jaar tellen hierbij niet mee

- Wie een relatie heeft met iemand uit het buitenland, mag op bezoek op voorwaarde dat je de regels rond quarantaine volgt
- Private feesten, banketten, recepties, ... mag met maximaal 10 personen
- Op het openbaar domein mag je maximum met 10 samen zijn, kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee

Bezoek aan woonzorgcentra, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, instellingen voor jeugdzorg, MFC's, ...
is beperkt en onder voorwaarden toegestaan. Contacteer hiervoor de betrokken instelling. Zij kunnen immers zelf eigen accenten leggen.

Onderwijs: alle leerlingen van het kleuter-, lager en secundair onderwijs kunnen vanaf 1 september terug naar school in code geel, dat betekent dat het virus er nog is maar de situatie onder controle is.
Meer info op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus.

Werken
- Telewerken blijft sterk aangeraden

Cultuur, verenigingsleven en recreatie
- Culturele activiteiten/verenigingsleven (kleinere evenementen) met publiek: maximum 200 personen bij binnenactiviteiten en 400 bij buitenactiviteiten.
- Niet-begeleide bijeenkomsten, zoals uitstappen, ontmoetingen met familie of vrienden enz. worden beperkt tot maximaal 10 personen
- Burgemeesters bekijken of de geplande evenementen op een veilige manier kunnen georganiseerd worden en annuleren waar nodig. Het dragen van een mondmasker is verplicht op alle evenementen.
- Musea en andere bezienswaardigheden, zoals historische gebouwen, natuur- en dierenparken, ... zijn open.
     * Ticketverkoop gebeurt online of telefonisch.
     * Bezoekers volgen een circulatieplan en houden een veilige afstand.
- Activiteiten die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, met een groep van maximum 50 steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige begeleider of toezichter.
- Zijn open: pretparken, binnenspeeltuinen, speelhallen en casino's, theater, bioscopen en kermissen.
- Feesten, banketten, recepties enz. worden beperkt tot maximaal 10 personen.
- De registratieplicht, zoals deze al in de horeca werd ingevoerd, wordt uitgebreid tot alle plaatsen waar mensen actief bezig zijn: sportlessen, wellnesscentra, zwembaden, casino's en speelhallen, feest- en receptiezalen enz.

Sport
Volgende sportieve activiteiten zijn mogelijk:
- Binnen en buiten
- Met max. 50 personen in georganiseerd verband.
- Met publiek: maximum 200 personen bij binnenactiviteiten en 400 bij buitenactiviteiten
- Zwembaden zijn open, registratie is er verplicht.

Horeca
Restaurants en cafés kunnen open (tot 1 uur 's nachts)
- Per tafel maximum 10 personen.
- 1,5 meter afstand tussen de tafels.
- Bediening aan tafel.
- Mondmasker is overal verplicht, behalve aan tafel.
- Alle aanwezigen worden verplicht geregistreerd (mailadres of telefoonnummer) - deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.

Winkels
- Nachtwinkels moeten verplicht sluiten om 22 uur.
- Winkelen kan maximaal met 2 en kan zonder tijdslimiet.
- Minderjarige kinderen kunnen winkelen samen met hun ouders.
- Indien iemand begeleiding nodig heeft bij het winkelen kan dit met maximum 2 begeleiders.

Openbaar vervoer
- Draait terug op een volledige dienstverlening.
- Mét een mondmasker op, zowel in het station of aan de bushalte als op de bus, de trein of de tram.

Erediensten
- Maximum 200 personen.
- Huwelijken, begrafenissen en een algemene eredienst (6 erkende godsdiensten) of samenkomst van niet-confessionele en filosofische levensbeschouwelijke verenigingen.
- Zonder fysiek contact.
- Koffietafel/receptie na een begrafenis kan met maximum 50 personen.

Contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten
- Enkel op afspraak.
- Met een veilige afstand tussen klanten.
- Klanten en personeel dragen een mondmasker.
- Sauna's en wellnesscentra zijn open (openbare jacuzzi's, stoomcabines en hammams zijn open voor privé-gebruik, niet in groepsverband) - registratie van de aanwezigen wordt verplicht

Reizen:
Surf naar https://diplomatie.belgium.be/nl om na te gaan naar welke landen reizen mogelijk is. Opgelet: iedereen moet een Passenger Locator Form invullen wanneer men 48 uur in het buitenland verbleef, zie https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form.

Maatregelen in de provinciedomeinen

Ook in de provinciedomeinen gelden de algemene coronamaatregelen in verband met sociale distance, hygiëne en groepsbijeenkomst, zie www.belgium.be/nl/corona.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker is ten stelligste aangeraden op drukke plaatsen of wanneer de regels rond 'social distancing' niet gegarandeerd kunnen worden. Voorlopig geldt geen mondmaskerplicht in de provinciedomeinen, behalve: 

- in provinciedomein De Gavers (Harelbeke): op de parkings, de grote toegangsweg, de zwemzone, de hondenweide en voor alle publiek op de sport- en de speelterreinen. Ook in de zwemzone is het dragen van een mondmasker verplicht, tenzij men in zijn eigen bubbel zit, in het water zit, of van de bubbel rechtstreeks naar de waterzone gaat.
- in provinciedomein Bergelen (Wevelgem): op de centrale speelzone en het speelterrein aan Brasserie Bergelen.

De mondmaskerplicht geldt  vanaf 12 jaar. Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Speelpleinen

Om de veiligheid van de kinderen en hun begeleiders te garanderen, mogen er telkens maar maximaal 20 kinderen, jonger dan 12 jaar, tegelijk de speelpleinen en -tuigen gebruiken. Bij grote drukte mag een kind er niet langer dan 30 minuten blijven spelen. Samenscholing blijft verboden en ook de ouders of begeleiders van de spelende kinderen moeten tegenover elkaar de nodige afstand houden.

Provinciale bezoekerscentra

De provinciale bezoekerscentra zijn open. Elk bezoekerscentrum heeft een circulatieplan opgemaakt, zodat de nodige afstand gerespecteerd kan blijven. Overal wordt het aantal bezoekers beperkt in functie van de oppervlakte van de ruimtes. In de bezoekerscentra is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar.

Een bezoek aan het Zwin Natuur Park, Raversyde en Duinpanne moet vooraf gereserveerd worden via een online reserveringssysteem of telefonisch. Betalen kan contactloos ter plekke of via facturatie.

Zomeraanbod

Grote publieksevenementen werden eerder al geannuleerd, dit tot en met 31 augustus. Onder de noemer "Ik zomer West-Vlaams" hebben de Provincie West-Vlaanderen en lokale besturen wel een aangepast coronaproof zomerprogramma uitgewerkt.