‘Capaciteitsproject 2019-2021’ van Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk

Provincie wil twee nieuwe opleidingen in het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) aanbieden

Door de uitbreiding van de richting ‘plant, dier en milieu’ in 2009 met het luik ‘dier’ steeg het leerlingenaantal van 295 leerlingen in 2009 naar 493 leerlingen in 2018.

Aantal leerlingen zal verder toenemen

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal leerlingen in de komende jaren nog sterk zal toenemen en dat er dringend nood is aan bijkomende schoolinfrastructuur.
Op basis van deze voorspelling, de evolutie in de laatste tien jaar en de bijkomende opleidingen, zijn de Provincie West-Vlaanderen en het PTI ervan overtuigd dat het leerlingenaantal binnen de school verder zal toenemen. Daarom dienden zij binnen het capaciteitsdossier van de stad Kortrijk ook een voorstel in.

Dit dossier omvat volgende deelprojecten:

  • De uitbreiding van de campus ‘Wetenschap en Groen’ met vier klassen: aanbouw blok C. Dit gebouw was het voormalig internaat dat in 2003 werd verbouwd tot een blok met 12 klassen. In het verlengde van het lange bouwblok zullen aan de linkerzijde twee leslokalen per verdieping worden bijgebouwd. Dezelfde spantenstructuur, gevelopbouw en materiaalgebruik worden toegepast. Zo wordt de eenheid van de architectuur behouden. Aan de kopgevel zal een buitentrap worden voorzien.
  • De inrichting van extra klaslokalen op Hoeve Walle. Deze hoeve werd in 2013 aangekocht door de Provincie en zal ingericht worden als praktijkruimte voor de lessen dierenverzorging met de nodige stallingen, bergingen en ateliers. Op de verdieping boven de stallingen zullen twee extra lokalen ingericht worden zodat naast de praktijk ook de technische theoretische vakken binnen de opleiding op deze site gegeven kunnen worden.

De Provincie en het PTI wil met deze projecten 200 extra stoelen (50 op Hoeve Walle en 150 op de campus ‘Wetenschap en Groen’) voorzien en op die manier, samen met de andere Kortrijkse scholen, tegemoetkomen aan de capaciteitsnoden die zich in de nabije toekomst zullen voordoen.

Timing en kostprijs

De totale kostprijs wordt geraamd op 1.133.000 euro, waarvan 700.000 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. De Vlaamse Regering voorziet 430.302,60 euro extra capaciteitsmiddelen.
De voorbereidingen voor beide projecten worden zo snel mogelijk opgestart zodat de werken voltooid kunnen worden tegen begin 2021.

Hieronder kunnen verschillende beelden gedownload worden: