Bornebeek (Oostkamp/Beernem) eerste waterloop zonder huishoudelijk afvalwater

Bornebeek (Oostkamp/Beernem) eerste waterloop zonder huishoudelijk afvalwater

Verder krijgt ook de natuur rond de waterloop de nodige aandacht; onder andere via een natuurinrichtingsproject van de Vlaamse Landsmaatschappij ter hoogte van het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld. Zo zal de natuur aan de bron van de Bornebeek hersteld worden en worden maatregelen, zoals vernatting, genomen om de natuurwaarden te verhogen en tevens wateroverlast op andere plaatsen te voorkomen.

Deze primeur voor West-Vlaanderen is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Beernem en Oostkamp in het integraal waterproject ‘Bornebeek’. De aandacht voor de waterkwaliteit is één aspect van het integraal waterproject; ook waterbeheersing, natuurontwikkeling en water voor landbouw komt aan bod. In totaal investeren de lokale besturen een bedrag van 4,7 miljoen euro. Een deel hiervan, zo’n 2,5 miljoen euro wordt via Vlaamse subsidies gerecupereerd.

De Bornebeek ontspringt in het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld en mondt uit in het kanaal Gent-Brugge. De Provincie nam in het verleden reeds verschillende maatregelen om op het grondgebied van het provinciedomein alle afvalwaterstromen te zuiveren. Dit kostte zo’n 100.000 euro. Ook de komende jaren investeert de Provincie nog zo’n 200.000 euro om verder werk te maken van de waterkwaliteit in haar eigen domeinen.

Ook Stuiverstraat, Gevaertstraat en Erkegemstraat (Oostkamp) en omgeving worden aangepakt
Ondertussen worden ook plannen gemaakt om rioleringen in het afstroomgebied van de waterloop aan te leggen in de Stuiverstraat, Gevaertsestraat en Erkegemstraat (Oostkamp). Deze werken worden geraamd op 3,9 miljoen euro.

Ook voor de verspreide lozingen van woningen binnen het afstroomgebied van de Bornebeek (van Gevaerts in Oostkamp tot aan Drie Koningen en het Aanwijs in Beernem) zal een individuele afvalwaterbehandeling voorzien worden. De gemeenten voorzien hiervoor 500.000 euro. 

Meer info: 
Provincie West-Vlaanderen – kabinet gedeputeerde voor integraal waterbeleid, Bart Naeyaert
[email protected] of 050 40 32 47