Beperkingen in de provinciedomeinen blijven grotendeels behouden, parkings heropenen

corona30april

De Nationale Veiligheidsraad keurde een beperkte versoepeling goed, onder andere inzake ‘ontspannen in open lucht’. Dat betekent iets meer mogelijkheden voor sporten in de provinciedomeinen en ook de parkings gaan terug open.

Met maximum twee personen sporten

Zo zijn wandelen, joggen, fietsen en paardrijden, in eigen buurt en in open lucht, voortaan toegestaan met maximum twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.
Andere sporten zijn mogelijk als daarbij geen fysiek contact plaatsvindt tussen de sporters en als daarvoor geen kleedkamers, cafetaria of sanitaire voorzieningen, zoals douches, nodig zijn.

Waterrecreatie op het Gavermeer (provinciedomein De Gavers in Harelbeke) wordt opgestart op vrijdag 8 mei

Waterrecreatie (zeilen, surfen, duiken, suppen) op het Gavermeer in provinciedomein De Gavers (Harelbeke) is vanaf vrijdag 8 mei opnieuw mogelijk. De Provincie overlegde en plande met de clubs die hun werking hebben op de plas, wanneer en hoe waterrecreatie onder veilige omstandigheden kan. Surfers, zeilers, duikers, suppers dienen met hun club contact op te nemen om af te spreken wanneer ze het Gavermeer kunnen bezoeken.

Parkings gaan terug open

Verplaatsingen die niet essentieel zijn, blijven ook na 4 mei nog verboden. Het is echter voortaan wel toegelaten om zich te verplaatsen met de wagen naar de plaats waar een wandeling of een fysieke activiteit in open lucht mogelijk is. Daardoor zijn de parkings van de provinciedomeinen terug open. De parkings mogen enkel gebruikt worden voor de duur van de fysieke activiteit. Een daguitstap is dus niet aan de orde.

Speelpleinen, sanitair en bezoekerscentra blijven gesloten

De speelpleinen, het publiek sanitair en de bezoekerscentra (De Blankaart in Diksmuide, Bulskampveld in Beernem, Duinpanne in De Panne, De Gavers in Harelbeke, De Palingbeek in Ieper en Raversyde in Oostende en Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist) blijven dicht.
Affiches en borden aan de ingang, de speelpleinen en de sanitaire blokken wijzen bezoekers op het toegangsverbod. Ook cafetaria’s, kleedkamers en douches zijn gesloten.

Ontspannen in provinciedomeinen kan, onder voorwaarden

Wandelen en sporten in eigen omgeving kan en wordt zelfs aanbevolen. De voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad blijven echter gelden:

  • Samenscholing is verboden.
  • Wandelen, joggen, paardrijden of fietsen doe je alleen of in gezinsverband, en met maximum 2 andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen.
    Andere contactloze sporten zijn mogelijk, voor zover de wetgeving dit toelaat. Vissen in de provinciedomeinen is, ingevolge de regelgeving op de visserij, verboden in de maand mei.
  • Bezoekers mogen niet afwijken van de paden en dienen de geldende reglementen na te leven (vb. fietsen is niet op alle paden toegestaan).
  • Picknicken, zonnebaden, op een bank zitten enz. blijven verboden.
  • De regels om afstand te houden van elkaar dienen nageleefd te worden.

De richtlijnen zijn er om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen, om zo situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen. Ze blijven minstens tot maandag 18 mei van kracht.

Andere maatregelen die de Provincie neemt

Ook het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge, het Wereldhuis in Roeselare en de provinciale uitleendiensten blijven gesloten, minstens tot maandag 18 mei.
Alle activiteiten voor het ruime publiek (evenementen, studiedagen, activiteiten) worden, minstens voor dezelfde periode, geannuleerd; grotere activiteiten zelfs tot en met 31 augustus.

Als er nieuwe maatregelen volgen vanuit de federale overheid, dan zal de Provincie haar richtlijnen in die zin ook aanpassen.