Batterij Aachen op Atlantikwall in provinciedomein Raversyde (Oostende) na 3 jaar restauratie volledig vernieuwd

Image
Batterij Aachen

De Provincie heeft de batterij volledig vernieuwd en gerestaureerd. Bouwfysisch werden alle restanten van de batterij aangepakt. Er is een nieuw WOI-parcours met onder andere een betonnen replica van een WOI-kanon; het wandelpad is volledig rolstoeltoegankelijk.

Er werd ook een nieuwe museale invulling uitgewerkt over de oorlog op zee en aan de kust tijdens WOI, de kustverdediging en het menselijke aspect van de oorlog in de regio.

De kostprijs voor de restauratie bedraagt 3,5 miljoen euro, inclusief btw en werd door de Provincie voorzien. De werken gingen van start begin 2016 en namen zo’n 3 jaar in beslag.

Batterij Aachen

Batterij Aachen maakt deel uit van de Atlantikwall in Raversyde en is de enige Duitse kustbatterij uit WOI waarvan nog voldoende constructies overblijven om een volledig beeld van de kustverdediging tijdens deze oorlog te kunnen schetsen. In totaal waren er een veertigtal vaste batterijen die de havens en de kustlijn moesten verdedigen.

De batterij bestaat uit 4 geschutstellingen, observatiebunkers, munitiebunkers, een bomvrije schuilplaats en manschappenverblijven.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden voor de Duitse kustverdediging delen van de batterij aangepast en terug in gebruik genomen. Zo werden bakstenen loopgraven en bunkers toegevoegd. Ook deze werden gerestaureerd.

De militaire constructies uit WOI en WOII in provinciedomein Raversyde, verspreid over een zone van 11 ha, zijn internationaal gerenommeerd militair erfgoed.

Grondige restauratie gedurende drie jaar

De restanten van Batterij Aachen werden gedurende drie jaar gerestaureerd:

  • In de WOI-bunkers kunnen bezoekers voortaan aan den lijve ondervinden hoe het voelt om het einde van een beschieting af te wachten, kunnen ze observeren zoals de soldaten dat deden of komen ze te weten hoe de communicatie verliep.
  • Doorheen de duinen werd er een volledig nieuw pad aangelegd. Het parcours is toegankelijk voor kinderwagens, mindervalide personen of minder mobiele gebruikers en biedt een volledig beeld van zowel de voor- als achterzijde van de geschutbatterij. Bezoekers krijgen bij de start een tablet mee met duiding, animaties, historische foto’s en 3D-reconstructies die het volledige verhaal van de batterij vertellen.
  • Verder is er op het WOI-parcours een betonnen replica van een kanon uit WOI op ware grootte en verschillende andere betonnen maquettes, zoals een overzicht van de volledige batterij, een gezonken duikboot en een bank van Leopold II. Het gebruik van beton op deze manier is wereldwijd gezien uitzonderlijk; er werd nooit eerder een kanon in beton gemaakt. De betonnen maquettes zijn een technologisch hoogstandje: wetenschappelijk onderzoek, speciaal ontwikkelde 3D-modellen en onderwaterscans van de maritieme Dienst Kust waren nodig om het project te doen slagen.
Nieuwe museale inrichting

Er is zes jaar gewerkt aan een volledig nieuwe museale inrichting: aan de hand van beeld, animaties en een 3D-reconstructie komen bezoekers meer te weten over de oorlog op zee, het leven in de kustbatterij en de kustverdediging. Dit alles vanuit het standpunt van de Duitse soldaten, wat opmerkelijk is.

  • Twee WOII-bunkers worden ingezet als tentoonstellingsruimten: elk jaar wordt aan de hand van nieuw werk aandacht gegeven aan conflicten die zich vandaag afspelen.
  • In het ‘Groen Geruite Huis’, een villa beschilderd door de Nederlandse kunstenares Lily Van Der Stokker, loopt een tentoonstelling over de oorlog op zee en aan de kust tijdens WOI, het Duitse marinekorps en het dagelijkse leven van de Duitse soldaten.
  • In een gereconstrueerd houten manschappenverblijf worden de bezoekers via schermen geconfronteerd met onder andere dagboek- en brieffragmenten van Duitse soldaten die het menselijke aspect van de oorlog tonen.
Ontwerp en subsidies

De ontwerpen voor de nieuwe tentoonstelling en het parcours zijn van de hand van aNNo-architecten uit Gent, in samenwerking met het ontwerpbureau Exponanza en de Provincie West-Vlaanderen.

Toerisme Vlaanderen kende een subsidie van 200.000 euro toe. Voor de architecturale plannen werd een subsidie voorzien van 30.000 euro, in het kader van het Europees Interreg IVA-project ‘World War 2 Heritage’.

Hier kunnen verschillende afbeeldingen en 3D-schetsen van de vernieuwde Batterij Aachen gedownload worden.

www.raversyde.be