Afbraak grensgebouwen Callicanes start op maandag 10 oktober (Poperinge)

Callicanes

De Provincie West-Vlaanderen kocht in 2020 de gronden en gebouwen in het kader van het masterplan om de site nieuw leven in te blazen. Sinds 2017 werkt de Provincie samen met verschillende partners aan een masterplan voor de voormalige grenspost.

Afbraakwerken
Tijdens de werken zullen drie gebouwen afgebroken worden. De huidige gebouwen zijn verouderd en nog amper bruikbaar. Bij de aankoop werd bepaald dat het gebouw met luifel over de gewestweg moet afgebroken worden. Intussen werden er als test functionele containers geplaatst die gebruikt kunnen worden als vergaderzaal, opleidingsruimte….  

Timing & kostprijs
De kostprijs van de werken bedraagt 136.118,10, inclusief btw. De aannemer start op maandag 10 oktober met de afbraak en die zullen 40 werkdagen duren. Tijdens de werken zal de hinder voor de buurt beperkt zijn. Tijdens de afbraak van de luifel wordt er een omleiding voor het verkeer voorzien.

Masterplan
In het kader van het Europese Interreg V-project ‘Partons 2.0’ werd via een participatief traject in 2017 werk gemaakt van een masterplan om de site een nieuwe invulling te geven. In het plan zijn verschillende ideëen opgenomen, o.a. het voorzien van een beveiligde parking, een aangepaste, veilige weg- en fietsinfrastructuur en de realisatie van een nieuwe infrastructuur die als een nieuwe landmark moet dienen om Callicanes uit te bouwen tot een poort op West- of Frans-Vlaanderen.