5 Vlaamse provincies bedanken fietsers op de fietssnelwegen

Fietssnelweg F6

De fietssnelwegen zijn een initiatief van de 5 Vlaamse provincies sinds 2014. Samen met de betrokken partners worden steden en gemeenten vlot, veilig en comfortabel met elkaar verbonden in Vlaanderen en Brussel. Na 9 jaar zijn er al heel wat fietssnelwegen aangelegd en begint de blauwe F zijn plaats te veroveren in het straatbeeld. 

Jaar na jaar stijgt het aantal fietsers op de fietssnelwegen. De 5 Vlaamse provincies vonden het hoog tijd om ze te bedanken. De applausdag (2 juni) en Wereldfietsdag (3 juni) vormden samen het ideale moment om verschillende acties te organiseren langs de fietssnelwegen in Vlaanderen.

‘In ons mobiliteitsbeleid moedigen we zoveel mogelijk automobilisten aan om hun dagelijkse verplaatsingen meer per fiets af te leggen. We doen dat onder meer door de aanleg van fietsroutenetwerken: denk aan het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk voor functionele verplaatsingen, het fietsknooppuntennetwerk en de fietssnelwegen’, duidt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. ‘Fietssnelwegen zoals de F6 in Oostkamp zorgen voor rechtstreekse, vlotte en veilige verbindingen tussen de gemeenten en steden. Ze vormen de ruggengraat van onze fietsroutenetwerken.’

Recent vernieuwden de provincie West-Vlaanderen en gemeente Oostkamp het kruispunt ter hoogte van de Moerbruggestraat met een nieuwe rotonde, fietsoversteek en nieuw stuk fietspad dat aansluit op de F6 richting Beernem. Op deze fietssnelweg rijden heel wat fietsers op weg naar hun werk of school. Dankzij de mooie, groene omgeving langs het Kanaal Gent-Brugge trekt de F6 ook bijzonder veel recreatieve fietsers aan.

Meer info over de fietssnelwegen in West-Vlaanderen.