45 toeristische ondernemers ontvangen samen ruim 185.000 euro voor heropstart na coronacrisis

transitiesteun

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde in haar zitting van donderdag 9 juli 45 dossiers goed in het kader van het ‘Reglement Toeristische Impulsen – Transitiesteun voor toeristische ondernemers’, goed voor een totaalbedrag van 185.778 euro. De oproep daarvoor werd gelanceerd op 28 mei, na goedkeuring van het reglement in de provincieraad. Met die eerste oproep wilde de Provincie snel inspelen op de hoge nood aan financiële ondersteuning bij de heropstart van haar ondernemers na de coronacrisis.

45 toeristische ondernemingen krijgen steun

De steun gaat naar achttien familiale hotels, vier B&B’s, vijf vakantiewoningen, twee kampeerbedrijven, zes jeugd- en groepsverblijven, zes private musea & attracties en vier door Westtoer erkende toeristische infopunten. Omwille van de hoogdringendheid werd de eerste indieningsdatum op 15 juni vastgelegd. De Provincie ontving 60 aanvragen voor steun. 45 hiervan waren volledig, dertien dossiers worden verder herwerkt tegen de tweede indieningsdatum en twee komen niet in aanmerking. Een tweede indieningsdatum is voorzien op 15 september.

Ingrepen op korte en lange termijn

Alle dossiers werden geëvalueerd op basis van de fysieke ingrepen die ze namen of zullen nemen naar aanleiding van de coronacrisis, dit zowel op korte als op lange(re) termijn. Daarnaast werd ook de voorgestelde aanpak op het vlak van communicatie en marketing bij de heropstart gescreend. Ook het financieel plan en de verantwoording van de steun werden bij de evaluatie mee in rekening genomen.

Op korte termijn werd vooral gezorgd voor de veiligheid van zowel de bezoeker als de medewerker. Daarbij ging het vaak over de aankoop en installatie van zaken die de hygiëne bevorderen, zoals handgels, kuchschermen en ontsmettingszuilen, en ingrepen die ervoor zorgen dat de maatregelen rond ‘social distancing’ worden gerespecteerd zoals vloerstickers, zonering en affiches.

Op lange(re) termijn werden ook investeringen voorzien om in de toekomst op een meer structurele wijze ‘coronaproof’ te zijn, zoals het uitbreiden van bestaande faciliteiten (extra inkom, extra sanitair, extra lounge ruimte zodat elk gezin zijn eigen zithoek heeft, extra terrasje bij elke kamer bovenop het gemeenschappelijke terras enz.).

Een groot deel van de ondernemers zette ook in op het digitaliseren van zaken die tot nu toe analoog verliepen: online registratie (bv. in bezoekersattracties), volledig contactloze check-in bij logies met behulp van een app, het gebruik van QR-codes in plaats van offline informatie enz. Tot slot ging veel aandacht naar speciaal ontwikkelde online informatie- en communicatiecampagnes via websites en sociale media waarbij filmpjes of fotomateriaal om het vertrouwen van de bezoeker terug te winnen centraal stonden.

Meer transitiesteun in september

Tegen de volgende indieningsdatum verwachten de Provincie en Westtoer nog heel wat bijkomende aanvragen. Ondernemers zaten nu in volle heropstart of hadden soms nog geen zicht op de zaken die ze op langere termijn willen ondernemen. Logiesondernemingen, private musea & attracties en toeristische infopunten die in deze ronde geen steun ontvingen, kunnen nog tot 15 september hun dossier bij de Provincie indienen. Westtoer biedt hiervoor de nodige inspiratie en begeleiding. In totaal is nog 1,8 miljoen euro voorzien.

www.west-vlaanderen.be/toeristische-impulsen

corporate.westtoer.be/relance