287 gratis klimaatbomen voor Zuid-West-Vlaamse tuinen

Klimaatbomen

Eerder dit jaar konden aanwezigen tijdens de ‘Boom zoekt Tuin’ infoavonden een gratis klimaatboom uit een lijst van 15 inheemse soorten bestellen. Zij blinken alvast hun spade op, want op 16 december halen ze hun bestelling op en krijgt de boom een plekje in hun tuin.

Extra bomen
Deze campagne kadert in ‘bomen plannen/beheren/planten’, een pdpo-project met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling waarbij de Provincie en het Stadlandschap gemeenten ondersteunen in het beheer en aanplanten van bomen op hun openbaar domein. Zo bezorgt een bomenplanner deelnemende gemeenten een volledige inventaris van het eigen bomenpatrimonium, met bijhorend beheerplan. Een ‘kansenkaart’ toont waar er in de gemeente nog ruimte is om bomen aan te planten.

Daarbovenop stimuleert het project ook landbouwers en inwoners van de gemeente om bomen aan te planten. Zo konden veehouders via de campagne ‘Airkoe’ gratis schaduwbomen bestellen, om zo hun vee koel te houden in tijden van hitte. Inwoners konden dus via de gratis infosessies een passende klimaatboom voor in hun tuin op de kop tikken. 

Resultaten
In 2023 zorgde het project in de deelnemende gemeenten voor een flink pak nieuwe bomen. De particuliere tuinen in Zuid-West-Vlaanderen werden verrijkt met 287 bomen. De ‘Airkoe’-campagne leverde 77 bomen op. Via beplantingen op het domein van de gemeenten zelf zullen ook nog eens zo’n 53 bomen de grond ingaan.
 
Het aanplanten en goed beheren van bomen kent niets dan voordelen. Denk bijvoorbeeld aan gunstige effecten in functie van klimaatopwarming, waterregeling en biodiversiteit. Met het pdpo-project ondersteunen de Provincie en Stadlandschap sinds 2021 gemeenten in hun bomenbeleid en appelleren ze burgers en landbouwers om bomen aan te planten. Ook in 2024 wordt deze service opengezet richting een aantal nieuwe gemeenten. 

www.stadlandschapleieschelde.be