150ste provinciale subsidie voor ‘Natuur Op School’ in West-Vlaanderen

Image
natuur op school

Sinds 2006 stimuleert de Provincie basis- en secundaire scholen om de speelplaats te vergroenen en anders in te richten via een subsidiereglement.
Enerzijds wil ze daarmee de natuurwaarden op school verhogen en de biodiversiteit bevorderen. Anderzijds wil ze scholen stimuleren om de buitenruimte ook meer in te schakelen in de lessen.

Voorwaarden
Projecten komen in aanmerking als de inrichting gebeurt volgens ecologische principes met bijvoorbeeld streekeigen planten. Daarnaast moet het een breed gedragen en participatief project zijn, waarbij alle betrokkenen (kinderen, leerkrachten, ouders, enz.) hun inbreng hebben. Ten slotte dient de school ook educatief gebruik te maken van de buitenruimte en dit te integreren in haar pedagogisch project.

De Provincie betaalt 85 % van de projectkost, met een maximum van 5.000 euro per jaar. Grotere projecten kunnen over meerdere jaren worden gespreid.

Aanvragen kunnen ingediend worden via de website www.west-vlaanderen.be/nos.

Begeleiding van scholen met hun project
Scholen die beroep willen doen op een subsidie kunnen rekenen op ondersteuning van ‘MOS - Duurzame scholen, Straffe scholen’: de MOS-begeleider begeleidt het proces, biedt ondersteuning bij het bevragen van de kinderen en het team, reikt ideeën aan en reikt de leerkrachten de tools aan om meer les buiten te geven en de buitenruimte op die manier te zien als het verlengde van het klaslokaal. Daarnaast verleent het Natuur en Milieueducatie (NME)-steunpunt van het Regionale Landschap technische bijstand bij de plantenkeuze en hulp bij het opmaken van het plan.

150ste subsidie voor VBS Kleurenpalet uit Brugge
De Vrije Basisschool het Kleurenpalet uit Brugge is de 150ste school die een dergelijke subsidie mocht ontvangen. Het volledige leerkrachtenteam kreeg vorming over het belang van buitenzijn en buiten spelen voor kinderen en over het inschakelen van de buitenruimte in de lessen. Met de hulp van enkele ouders maakten ze van een verwaarloosd stukje grond een biodivers stukje ravotnatuur met onder andere een speelheuvel met beekloop, wilgenhutten, wilde bloemenweide en insectenhotel.

Het volledig reglement en het aanvraagformulier zijn op de website www.west-vlaanderen.be/nos terug te vinden.

Meer info
kabinet gedeputeerde voor milieu, landschap en natuur, Guido Decorte
guido.decorte [at] west-vlaanderen.be of 050 40 31 50