Zandbanken

Bank onder het zand

Zandbanken

Lezing of congres
Olmendreef 2
8660
De Panne
Wegbeschrijving
Vera Van Lancker, directie Natuurlijk Milieu van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, legt enkele 'geheimen' over zand bloot.

Het reliëf van de zeebodem doet denken aan dat van een uitgestrekt duinenlandschap. Maar het zou verkeerd zijn om zandbanken zomaar als ‘onderwaterduinen’ te omschrijven… Zandbanken maken ons deel van de Noordzee super boeiend. Maar ze zijn ook gevaarlijk voor de scheepvaart en dat al eeuwenlang, getuige de vele scheepswrakken die er liggen. 

Wanneer
Prijs
€ 3 pp, inschrijven noodzakelijk
Contact:
058 42 21 51