Vormingstraject: "Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag"

vormingstraject

Vormingstraject: "Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag"

Cursus of workshop
Spanjestraat 141
8800
Roeselare
De Provincie West-Vlaanderen organiseert een vormingstraject "Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag".


Veel leerkrachten zitten momenteel namelijk met de handen in het haar als het gaat om de ondersteuning van leerlingen die moeilijk begrijpbaar gedrag stellen. Gedrag kunnen we natuurlijk ook niet los zien van motivatie. Leraren staan voor een dubbele uitdaging: ze moeten erin slagen om hun leerlingen gemotiveerd te houden, én ze moeten uiteraard ook zelf gemotiveerd blijven. De Provincie West-Vlaanderen wil hierin ondersteunen en koos er daarom voor om een vormingstraject rond het omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag in het secundair onderwijs te organiseren. Dit vormingstraject wordt gegeven door Impetus Academy, spin-off van de Universiteit Gent opgericht om organisaties te ondersteunen en te begeleiden in het creëren van een duurzaam motiverende werkomgeving.

Het vormingstraject start met een inspiratiesessie voor een ruim publiek. Tijdens deze inspiratiesessie wordt kennisgemaakt met de verschillende motiverende concepten die eigen zijn aan de Zelf-Determinatietheorie. 
Geïnteresseerde scholen (max. 10 per regio) kunnen zich na de inspiratiesessie inschrijven voor een vervolgtraject (hiervoor wordt dus later een aparte e-vite verstuurd). Alle deelnemers aan dit vervolgtraject moeten derhalve de inspiratiesessie gevolgd hebben. Er wordt hierbij een apart luik/traject voorzien voor wie op beleidsniveau werkt en voor de leerkrachten. Per doelgroep (leerkracht/beleid) bestaat het vervolgtraject uit deze sessies:
 
Verdiepende workshop: focus op verdieping concepten inspiratiesessie + ervaringsuitwisseling a.d.h.v. concrete casussen;
Intervisie: hierin wordt beoogd om te komen tot een actieplan op klasniveau/schoolontwikkelingsplan op beleidsniveau. 
Lerend netwerk (leerkrachten/beleid samen): hierin wordt voornamelijk ingezet op het verfijnen en besturen van het eigen actieplan/schoolontwikkelingsplan.

Als je nog wat meer gedetailleerde info wil over de inhoud, klik dan op onderstaande button.

Meer info

Doelgroep en inschrijvingsvoorwaarde

Om te kunnen deelnemen aan dit vormingstraject, wordt het engagement van jouw school verwacht. Dit engagement houdt in dat er zich per deelnemende school (max. 10 per regio) 1 leerkracht én 1 persoon die op beleidsniveau werkt (directeur/beleidscoördinator) zich hiervoor inschrijven. Zo kan er gegarandeerd worden dat het implementeren van het beleid rond (moeilijk) gedrag door de volledige school wordt gedragen. 

Wanneer en waar?

woensdag 4 oktober 2023 van 9u-12u
Ondernemerscentrum Roeselare, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

Praktisch - inschrijven

Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf je dus snel in met 2 deelnemers per school!
Inschrijven kan tot en met vrijdag 22 september via onderstaande button.

Vragen?

Stuur een mailtje naar Laurie Vandenheede (Cel Onderwijs, Provincie West-Vlaanderen): [email protected].   

In samenwerking met

De Cel Onderwijs van de Provincie West-Vlaanderen organiseert dit vormingstraject in samenwerking met:

  • Onderwijskoepels: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten
  • West-Vlaamse hogescholen: Vives en Howest
  • Universiteiten: KU Leuven
  • Het Netwerk Samen Tegen Schooluitval West-Vlaanderen.
  • Het Lerend Netwerk Jeugdhulp - Onderwijs
Wanneer
->
Prijs
GRATIS
Leeftijd
Andere
Doelpubliek
Voor scholen