Vormingsreeks 'Werken met vluchtelingen/nieuwkomers' voor vrijwilligers

Image

Vormingsreeks 'Werken met vluchtelingen/nieuwkomers' voor vrijwilligers

Cursus of workshop
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Wegbeschrijving
Reeks van 22 vormingen ter ondersteuning van vrijwilligers en buddies die werken met vluchtelingen/nieuwkomers. De vormingen gaan door tussen 1 oktober 2019 en 30 maart 2020.

Het Streekfonds West-Vlaanderen, het Agentschap Integratie en Inburgering en de Provincie West-Vlaanderen nodigen je graag uit voor hun vormingenreeks ter ondersteuning van vrijwilligers en buddies die werken met vluchtelingen/nieuwkomers. Beroepskrachten die vrijwilligers ondersteunen zijn ook welkom, al is de vorming wel steeds op maat van vrijwilligers. 

De reeks bestaat uit 22 vormingen, verspreid over West-Vlaanderen. De vormingen gaan door tussen 1 oktober 2019 en 30 maart 2020. De vormingen beginnen altijd om 19 uur stipt. Verschillende thema’s komen aan bod. Deelname is gratis. We vragen je wel om op voorhand in te schrijven. Je kunt inschrijven voor 1 of meerdere vormingen naar keuze.

Thema's

Afstand & nabijheid (door VONK)

In de vorming ‘afstand en nabijheid’ gaan we op zoek naar hoe we onszelf opstellen als buddy/vrijwilliger. Het werken met de doelgroep van nieuwkomers/vluchtelingen kan zeer intens zijn. Aan de hand van jullie voorbeelden staan we stil bij vragen als: hoe bied je een luisterend oor en een helpende hand maar hou je op bepaalde vlakken toch ook een zekere afstand? Hoe start je jouw buddyschap op een goede manier? Wat communiceer je en wat zijn de effecten hiervan? Hoe begrens je jouw buddyschap op een respectvolle manier? En wat doe je als jouw grenzen toch overschreden worden? Hoe geef je voldoende ruimte voor de zelfredzaamheid van de ander en ben je toch voldoende ter beschikking? In deze vorming gaan we met jouw vragen aan de slag en reiken we enkele kapstokken aan.

Asielprocedure en opvang (met rondleiding in het opvangcentrum te Poelkapelle) (door Fedasil)

In deze vorming zijn we te gast bij het Fedasil opvangcentrum te Langemark-Poelkapelle alwaar we een rondleiding krijgen. Ze geven ons toelichting over hun werking en overlopen met ons de gehele asielprocedure. Wie kan asiel aanvragen? En hoe? Wat doen instanties als DVZ en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen? Welke stappen doorloopt een vluchteling wanneer die asiel aanvraagt in België? Wat is het verschil tussen een asielzoeker, vluchteling of een subsidiair beschermde enz. 
De medewerkers van het opvangcentrum leggen ons ook helder de werking van het opvangsysteem uit. Hoe werkt het opvangsysteem en wat zijn de verschillen tussen de verschillende opvanginitiatieven? Wie heeft recht op opvang? Welke rechten hebben asielzoekers in het opvangcentrum? Stof genoeg voor een boeiende avond in Langemark-Poelkapelle. 

Duidelijke taal (door Het Agentschap Integratie en Inburgering)

Hoe spreek je Nederlands met iemand die de taal nog leert? Wat kan je doen om de communicatie vlot te laten verlopen?  Hoe maak je van een gesprek een oefenkans Nederlands voor de anderstalige? Welke factoren hebben een invloed op het leren van een andere taal?  Welke trajecten bestaan er allemaal om Nederlands te leren in Vlaanderen? In deze vorming krijg je praktische tips en handvatten mee om vlot mondeling en/of schriftelijk te communiceren met anderstaligen en laagtaalvaardigen. Deze worden tijdens de vorming toegepast in oefeningen.

Inburgering in de praktijk (door het Agentschap Integratie en Inburgering)

Wil je graag meer weten over het inburgeringstraject voor nieuwkomers? Dan is deze workshop wat je zoekt. Vanuit het perspectief van inburgeraars maak je kennis met het inburgeringstraject en alles wat hierbij komt kijken. Je ervaart hoe ze het traject doorlopen. Oefeningen en uitwisseling staan hierbij centraal.

Nieuwkomers en tewerkstelling (door VDAB)

Werk is een belangrijke hefboom tot integratie voor nieuwkomers. Het vinden van een gepaste job is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gelukkig bestaan er heel wat organisaties die nieuwkomers hierbij helpen. In deze vorming laten we jou als buddy of vrijwilliger kennismaken met het ruime aanbod van tewerkstellings – en opleidingstrajecten voor nieuwkomers. We werpen een blik op de werking van de VDAB en OCMW, nemen verschillende tewerkstellingsmaatregelen onder de loep, kijken wel aangepaste projecten, opleidingen en trajecten er zijn in West-Vlaanderen, … Bovendien zoeken we ook samen uit welke rol je hierin eventueel kan spelen als vrijwilliger of buddy. 

Samenwerken in diversiteit (door het Agentschap Integratie en Inburgering)

Samenwerken met mensen van andere origine betekent geconfronteerd worden met andere culturele en levensbeschouwelijke gewoontes. Sommige van die gewoontes kunnen we makkelijk begrijpen, andere zaken stoten ons eerder tegen de borst. Het betekent dus ook dat we meer te weten komen over ons eigen referentiekader: wat vinden we zelf normaal, beleefd en respectvol, of net onhygiënisch of vreemd? 
Klopt het dat we meer delen dan we denken? En wat bindt ons dan? Is het waar dat iedereen stereotypen en vooroordelen heeft, en hoe gaan we hier dan best mee om? 
In deze vorming geven we een aantal kaders en handvatten mee, en vertalen die aan de hand van concrete voorbeelden en casussen naar de praktijk. Het liefst vertrekken we vanuit voorbeelden van de deelnemers zelf. We nodigen je dan ook graag uit situaties waar je niet goed raad mee weet aan bod te laten komen tijdens de vorming. 

Omgaan met discriminatie en racistische uitspraken (door het Agentschap Integratie en Inburgering)

Discriminerende en racistische uitspraken zijn helaas niet uitzonderlijk.  We horen ze in de media, op familiefeesten, van buren, collega’s, …. 
Wat zijn achterliggende oorzaken van dergelijke uitspraken? Is racisme individueel of ook institutioneel? Hoe kunnen we constructief reageren wanneer we geconfronteerd worden met discriminerende uitspraken? Deze vorming biedt enkele verhelderende inzichten en een eerste oefening.  Om de vorming zoveel mogelijk op maat voor te bereiden vertrekken we vanuit bestaande voorbeelden waarbij de deelnemers geconfronteerd werden met discriminerende uitspraken. We verzamelen deze input op voorhand. 

Psychosociale aspecten van vluchten (door professor Ilse Derluyn – Universiteit Gent)

Professor Ilse Derluyn van de UGent doet onderzoek naar het psychosociaal welzijn van vluchtelingen en migranten en is ook actief betrokken bij de ondersteuning van vluchtelingen en van hulpverleners. Ze gaat in deze vorming dieper in op de psycho-sociale aspecten van vluchten: hoe gaat een mens om met traumatische gebeurtenissen? Wat doet vluchten met je zelfbeeld? Hoe ga je om met verlies en rouw? Hoe is het om te moeten integreren in een nieuwe samenleving? Daarnaast staat Ilse ook stil bij de soms schokkende verhalen die je als vrijwilliger te horen krijgt. Hoe ga je hiermee om? Hoe ver reikt je rol als vrijwilliger? Hoe geef je deze verhalen voor jezelf een plaats?

Psychosociale aspecten van vluchten (door Solentra)

Solentra heeft veel expertise in de behandeling van oorlogs- en migratietrauma’s. In deze vorming geven ze jou meer informatie over de betekenis van het vluchteling-zijn, de impact van migratie, trauma’s, het detecteren van problemen bij vluchtelingen en de psychosociale begeleiding die bestaat voor vluchtelingen. We willen van jou in 2u natuurlijk geen psycholoog maken maar we hopen wel met deze vorming jou als vrijwilliger of buddy enkele handvaten te kunnen aanreiken om signalen te detecteren bij nieuwkomers met psychische problemen en hen op een correcte manier te kunnen doorverwijzen naar professionele hulp.

Racisme op je scherm: hoe ga je ermee om (door vzw Orbit)

Als je een racistisch bericht ziet, dan sta je meteen voor de vraag: hoe ga ik ermee om? Verspreiden of niet? Reageren of niet? En wat als het bericht informatie bevat waar ik geneigd ben toch geloof aan te hechten? Wat als zo’n bericht afkomstig is van iemand die je goed kent? Bijvoorbeeld iemand die lid is van een vereniging waar je ook komt?
ORBIT ontwikkelde daarom een nieuwe vorming. Tijdens deze vorming benaderen we racistische haatberichten van alle kanten en belichten we ook de mogelijkheden om er effectief mee om te gaan. Dat wil zeggen: in respect voor de afzenders, maar ook vanuit de ervaring dat dergelijke berichten kwetsen en een sfeer van haat en onverdraagzaamheid teweegbrengen.

Wat is racisme en discriminatie? (door UNIA)

De termen racisme en discriminatie zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks discours. Overal kom je de woorden tegen: op tv, in de politiek, op café, in de krant, op sociale media…
Maar wat is discriminatie nu eigenlijk? Wat zegt de wetgeving hierover? En waar ligt de grens tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie.  
In deze vorming gaan we dieper in op de wet en krijg je handvaten mee waarmee je zelf aan de slag kan. We tonen ook aan waar jij terecht kan met meldingen van discriminatie en hoe deze worden opgevolgd.  

Data en locaties

Regio Kust

 • Duidelijke taal (door Agentschap Integratie en Inburgering)
  Maandag 18 november 2019 van 19 uur tot 21 uur
  Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert-I-laan 112, 8370 Blankenberge 
 • Samenwerken in diversiteit (door Agentschap Integratie en Inburgering)
  Dinsdag 14 januari 2020 van 19 uur tot 21u30
  Ontmoetingshuis Kerklommer, Kapellestraat 7, 8420 De Haan
 • Racisme op je scherm: hoe ga je ermee om? (door vzw Orbit)
  Woensdag 5 februari 2020 van 19 uur tot 21u30
  Bibliotheek Kris Lambert Oostende (Forumzaal), Wellingtonstraat 17, 8400 Oostende
 • VOLZET * Afstand-Nabijheid (door VONK)
  Donderdag 12 maart 2020 van 19 uur tot 21u30
  Bibliotheek Kris Lambert Oostende (Forumzaal), Wellingtonstraat 17, 8400 Oostende

Regio Noord-West-Vlaanderen

 • VOLZET  *  Inburgering in de praktijk (door Agentschap Integratie en Inburgering)
  Woensdag 9 oktober 2019 van 19 uur tot 21u30
  Zaal ‘Mijn Brugge’, Paviljoen gelegen tussen Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge) en Stationsplein. 
 • VOLZET * Duidelijke taal (door Agentschap Integratie en Inburgering)
  Dinsdag 21 januari 2020 van 19 uur tot 21 uur
  Dienstencentrum De Braambeier (Rode Lokaal, 1e verdiep), Loppemsestraat 14a, 8210 Zedelgem
 • VOLZET  * Omgaan met discriminatie en racistische uitspraken (door Agentschap Integratie en Inburgering)
  Maandag 10 februari 2020 van 19 uur tot 21u30
  OPGELET! Gewijzigde locatie: Gebouwen Stad Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge.
 • SESSIE GEANNULEERD - EXTRA vorming * Omgaan met discriminatie en racistische uitspraken (door Agentschap Integratie en Inburgering)
  Dinsdag 17 maart 2020 van 19 uur tot 21u30
  ** Locatie gewijzigd ** Stad Brugge, Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
 • Psychosociale aspecten van vluchten (door Ilse Derluyn van UGent)
  Donderdag 5 maart 2020 van 19 uur tot 21u30
  OCMW Brugge (auditorium 1e verdiep), Ruddershove 4, 8000 Brugge

Regio Midden-West-Vlaanderen

 • Psychosociaal welbevinden (door Ilse Derluyn van UGent)
  Dinsdag 15 oktober 2019 van 19 uur tot 21u30
  Wereldhuis (zaal 4), Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare (ingang via parking Chicoreistraat)
 • Wat is racisme en discriminatie? (door Unia)
  Dinsdag 12 november 2019 van 19 uur tot 21 uur
  Sociaal Huis, Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
 • VOLZET  *  Nieuwkomers en tewerkstelling (door VDAB)
  Donderdag 21 november 2019 van 19 uur tot 21u30
  Wereldhuis (zaal 4), Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare (ingang via parking Chicoreistraat)
 • VOLZET * Omgaan met discriminatie en racistische uitspraken (door Agentschap Integratie en Inburgering)
  Maandag 2 december 2019 van 19 uur tot 21u30
  Stadhuis Izegem (zaal Meilief 1 + 2), Korenmarkt 10, 8870 Izegem
 • Samenwerken in diversiteit (door Agentschap Integratie en Inburgering)
  Maandag 3 februari 2020 van 19 uur tot 21u30
  Opvangcentrum Rode Kruis, Boskapeldreef 6, 8750 Wingene

Regio Westhoek

 • Samenwerken in diversiteit (door Agentschap Integratie en Inburgering)
  21 oktober 2019 van 19 uur tot 21u30
  CC Perron (Zaal A), Fochlaan 1, 8900 Ieper
 • VOLZET * Asielprocedure + rondleiding in het asielcentrum (door Fedasil)
  Dinsdag 26 november 2019 van 19 uur tot 21 uur
  Fedasil Opvangcentrum Poelkapelle, Stadensteenweg 68, 8920 Poelkapelle
 • Wat is racisme en discriminatie? (door Unia)
  Dinsdag 7 januari 2020 van 19 uur tot 21 uur
  't Oud Schooltje, Kerkstraat 20A, 8670 Koksijde
 • VOLZET * Inburgering in de praktijk (door Agentschap Integratie en Inburgering)
  Dinsdag 18 februari 2020 van 19 uur tot 21u30
  Lokaal Dienstencentrum Ten Patershove (zaal Nicefoor), Maria Doolaeghestraat 2 bus A, 8600 Diksmuide
 • SESSIE GEANNULEERD - Afstand-nabijheid (door VONK) 
  Donderdag 26 maart 2020 van 19 uur tot 21u30
  Lokaal Dienstencentrum Ten Patershove (zaal Nicefoor), Maria Doolaeghestraat 2 bus A, 8600 Diksmuide

Regio Zuid-West-Vlaanderen

 • VOLZET * Samenwerken in diversiteit (door Agentschap Integratie en Inburgering)
  Dinsdag 17 december 2019 van 19 uur tot 21u30
  Dienstencentrum De Parette (zaal Martina), Paretteplein 19, 8530 Harelbeke
 • Racisme op je scherm: hoe ga je ermee om? (door vzw Orbit)
  Woensdag 29 januari 2020 van 19 uur tot 21u30
  Lokaal Dienstencentrum Allegro, Volkslaan 302, 8930 Menen
 • VOLZET * Psychosociale aspecten van vluchten (door Solentra)
  20 februari 2020 van 19 uur tot 21u30
  Rode Zaal, CC De Schakel, Schakelstraat 8, 8790 Waregem
 • VOLZET * Duidelijke taal (door Agentschap Integratie en Inburgering)
  Dinsdag 3 maart 2020 van 19 uur tot 21 uur
  Sociaal Huis (vergaderzaal), Lieven Bauwensstraat 40, 8570 Anzegem

Heb je vragen?

Neem dan zeker contact op met [email protected] of met [email protected]

Inschrijven

De vormingsreeks is gratis. Schrijf je wel vooraf in via het inschrijvingsformulier

Ja, ik neem deel aan de vormingsreeks

Wanneer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Prijs
Gratis
Organisatie
Provincie West-Vlaanderen, Streekfonds West-Vlaanderen en het Agentschap Integratie en Inburgering
Doelpubliek
Algemeen