Themadag Landbouw & Water

Themadag Landbouw & Water

Lezing of congres
Spanjestraat 141
8800
Roeselare
De thema’s landbouw en water vloeien op het veld al snel samen. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen, vormt een van de belangrijkste uitdagingen voor de agrarische sector.

Schrijf hier in

Programma

10u00 | Ontvangst

10u30 | Welkom en situering trefdag (Zaal Hop & Mout) door Jo-Annes De Bat, Gedeputeerde voor Land- en Tuinbouw Provincie Zeeland

10u45 | Getuigenis door Tim Moerman, landbouwer Provincie Zeeland

11u00 | Water & landbouw: Is er nu te veel of te weinig water in Vlaanderen? door Sarah Garré (Onderzoeker Expertisecentrum voor landbouw en klimaat | ILVO | professor ULiège) Neem alvast een kijkje op https://bit.ly/3uOgeAv

11u20 | Debat 'Landbouw & Water: een kwestie van vraag en aanbod?'

 • Leentje Grillaert | Gedeputeerde voor Landbouw en Integraal Waterbeleid | Provincie Oost-Vlaanderen
 • Bart Naeyaert | Gedeputeerde voor Landbouw en Integraal Waterbeleid | Provincie West-Vlaanderen
 • André Van de Straat | Beleidsmedewerker Water | Provincie Zeeland
 • Dominique Huits | Onderzoeksleider Bodem, Water en Bemesting | Inagro vzw
 • Marie-Paule De Poorter | Diensthoofd dienst Integraal Waterbeleid | Provincie Oost-Vlaanderen
 • Marie Verhassel | Beleidsadviseur Departement Landbouw & Visserij | Dienst Omgeving
 • Vincent Klap | Senior beleidsmedewerker Zoet Water | Provincie Zeeland
 • Durk-Jan Lagendijk (Moderator) | Manager Stikstof en Deltaplan Zoet Water | Provincie Zeeland

12u20 | Middagwoord door Leentje Grillaert | Gedeputeerde voor Landbouw en Integraal Waterbeleid | Provincie Oost-Vlaanderen

12u30 | Lunch

13u30 | Eerste sessie workshops - Keuze uit:

Workshop 1: Alternatieve waterbronnen: hoe de beschikbaarheid en toepassing vergroten en optimaliseren (Zaal Hop & Mout)

 • Anne-Sophie Vandevoorde | Adviseur Water | Inagro
 • Elise Vandewoestijne | Onderzoeker water en coordinator Waterportaal | PCG

Workshop 2: Begeleid bezoek aan de onderzoeks- en dakserre Agrotopia met focus op water. Neem alvast een kijkje op https://inagro.be/agrotopia

15u00 | Tweede sessie workshops - Keuze uit:

Workshop 3: Gewasproductie wapenen tegen droogte (Zaal Flandria)

 • Pieter Janssens | Onderzoeker | Bodemkundige Dienst van België vzw
 • Tom De Swaef | Onderzoeker | ILVO

Workshop 4: Waterkwaliteit: belangrijke parameters voor irrigatiewater (Zaal Hop & Mout)

 • Tim De Cuypere | Onderzoeker tuinbouw open lucht – precisielandbouw | Inagro
 • André Van de Straat | Beleidsmedewerker Water | Provincie Zeeland

Workshop 5: Begeleid bezoek aan de onderzoeks- en dakserre Agrotopia met focus op water.

16u00 | Netwerkreceptie

Wanneer
Prijs
Gratis
Contact:
050 40 70 05
Organisatie
Vakgroep Landbouw van de Euregio Scheldemond i.s.m. de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland