Studiedag Flankerend Onderwijsbeleid

Image
Gebundelde potloden die rechtop staan

Studiedag Flankerend Onderwijsbeleid

Lezing of congres
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Wegbeschrijving
Het decreet “flankerend onderwijsbeleid” geeft steden en gemeenten een aantal specifieke bevoegdheden. Er laagdrempelig mee aan de slag gaan in jouw stad of gemeente?

Experten vertellen je graag hoe en wat, met inspirerende voorbeelden en praktische suggesties. Deze studiedag is bedoeld voor politici en ambtenaren van de West-Vlaamse steden en gemeenten. Noteer 27 maart nu al in je agenda!

Programma

Voormiddag | Plenair gedeelte

 • 09u00 | Verwelkoming & kadering | Sabien Lahaye-Battheu | Gedeputeerde voor onderwijs
   
 • 09u15 | Hoe kunnen lokale besturen inzetten op kleuterparticipatie? | Sara de Meerleer | Kleutercoördinator | Agentschap voor Onderwijsdiensten.
  In kader van het kleuteractieplan werd Sara De Meerleer aangesteld als kleutercoördinator. Zij licht tijdens deze presentatie de drie dimensies van kleuterparticipatie toe (inschrijvingen, warme overgang naar het kleuteronderwijs en aanwezigheden) en de instrumenten die werden ontwikkeld ter ondersteuning van lokale besturen.
   
 • 10u00 | Welke rol hebben lokale besturen binnen de leerplichtcontrole?  | Steven Bruneel & Brenda De Wilde | Coördinatoren leerplicht | Agentschap voor Onderwijsdiensten
  België is één van de weinige landen met een voltijdse leerplicht tot zestien jaar én een deeltijdse leerplicht tot achttien jaar. De controle van deze leerplicht is één van de kerntaken van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). Welke taken neemt AGODI op in het kader van de leerplichtcontrole en hoe verloopt deze controle precies? Wat zijn de decretale opdrachten van de lokale besturen hier? Brenda De Wilde en Steven Bruneel, coördinatoren bij AGODI,  lichten dit graag toe.
   
 • 10u45 | Gemeentewijs in het verhaal van samen tegen schooluitval | Sarah Neyts | Vlaams spijbelambtenaar | Vlaamse overheid

  Sarah Neyts neemt je mee in het verhaal van samen tegen schooluitval. Daarin beantwoordt ze samen met jullie 3 vragen: wat is je rol als stad of gemeente vanuit het decreet flankerend onderwijsbeleid, waar kan je  ondersteunend werken aan de uitrol van de conceptnota "Samen tegen Schooluitval" en wat is daarvan de stand van zaken?

 • 11u30 | Koffiepauze

 • 11u45 | Spijbelen en schoolverzuim, van occasionele tot reguliere spijbelaar | Gil Keppens | onderzoeker VUB
  Het problematisch karakter van spijbelen vloeit vooral voort uit het zelfbestendigend karakter van spijbelen. Wat begint als occasioneel spijbelen glijdt gemakkelijk af naar hardnekkig spijbelen dat finaal eindigt in een ongekwalificeerde uitstroom en een problematische intrede op de arbeidsmarkt. Net om die reden is het interessant om de aandacht te richten op zeer laagdrempelig spijbelen. In zijn presentatie reikt Gil enkele handvaten aan om een preventief zorgbeleid rond spijbelen te optimaliseren.

 • 12u30 | Onderwijsgegevens in "Provincies.incijfers" | Hilde Coudenys | Provincie West-Vlaanderen
  Een goed beleid is gebaseerd op cijfers. In deze toelichting word je wegwijs gemaakt in relevant cijfermateriaal.

Namiddag

Workshops met inspirerende best practices die je tonen hoe je op een laagdrempelige manier aan de slag kan in jouw stad of gemeente.

Deel 1 | van 14u00 tot 14u45

 • Workshop 1  
  "De sterke mama's" | Preventief werken aan kinderarmoede in Houthulst | Hannelore Meeuw | OCMW Houthulst
  Met het project 'Verder kijken dan morgen' bouwen ze in Houthulst voor ouders en kinderen van 0 tot 18 jaar een aanbod van integrale gezinsondersteuning uit. Er is specifieke aandacht voor het bereiken van  ouders met kinderen van 0 tot3 jaar.
  Participatie van de ouders en samenwerking met bestaande dienstenen voorzieningen zijn in dit project belangrijke werkingsprincipes.
  De oudergroep “de sterke mama’s” is de basis van alle activiteiten. Er worden tweewekelijkse groepsbijeenkomsten georganiseerd in het OCMW van Houthulst. Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt er maatgerichte vorming georganiseerd door verschillende diensten. Na de vorming maken ze samen een gezonde, budget -en kindvriendelijke maaltijd klaar.
  De inhoud van de groepsbijeenkomsten wordt in samenspraak met de ouders voorbereid. De vragen naar vorming, de recepten voor de gerechten, de gesprekken, ... in alles worden de ouders gehoord.
   
 • Workshop 2
  Wonderwel in 'RSL' | Coachen van schoolteams in omgaan met kwetsbare kinderen en ouders | Ellen Coghe | Stad & OCMW Roeselare
  ‘Wonderwel in RSL’ staat voor een geheel van initiatieven, overleg en acties ter bevordering van gelijke kansen in en door het Roeselaarse basisonderwijs. De Roeselaarse scholengroepen tekenden vorig jaar het charter ‘Wonderwel in RSL’,  waarin ze zich engageren tot sensibilisering , kostenbewust gelijke kansenbeleid en het menswaardig opvolgen van schoolfacturen. De Stad biedt een ondersteuningspakket aan basisscholen, gaande van taalversterkende activiteiten voor kinderen en ouders tot projectmiddelen voor scholen, procesbegeleiding aan schoolteams, brugfiguren, lespakketten rond thema armoede… In deze workshop worden enkele (netoverschrijdend) voorbeelden toegelicht, waarin scholen en welzijnspartners elkaar vinden in Roeselare. 
   
 • Workshop 3
  Brugfiguur basisonderwijs | Joke Hennion & Lynn Sobrie | Welzijnshuis Waregem
  Brugfiguren ondersteunen en versterken zowel ouders van kwetsbare kinderen als de scholen en de opvang waar zij het gros van hun tijd verblijven. De basisschool en kinderopvang is de uitgelezen plek om ouders te bereiken én om met de signalen die de leerkrachten opvangen iets te doen. De brugfiguren gaan als het ware samen met de gezinnen op weg: aan de schoolpoort staan, huisbezoeken afleggen, laagdrempelige activiteiten (helpen) organiseren, … Via deze weg kan men gemakkelijker “binnen” in de leefwereld van de kinderen. Er wordt zowel ingezet op het aanpakken van directe noden als gevolg van armoede als op achterliggende oorzaken, zoals gezinsinkomen, gezondheid, …
   
 • Workshop 4
  Beroependorp & Bedrijvenrally voor het basisonderwijs in functie van bewuste studiekeuze op basis van talenten | Lore Lambrecht | stad Kortrijk

  Vroegtijdig schoolverlaten gebeurt niet plots. Vaak is een foute studiekeuze en gebrek aan perspectief de start. Wat zijn (mijn) talenten? Wat kan en wil ik hier later mee doen? Als ik iets goed kan, doe ik het dan ook graag? En als ik iets graag doe, kan ik het dan ook goed? In het 5e en 6e leerjaar gaan de leerlingen uit alle Kortrijkse scholen mee in een traject om talenten te verkennen en ontdekken adhv kennismaking met beroepen en de arbeidsmarkt op een laagdrempelige manier. Samen met de school en ouders leren ze zich bewust worden van hun talenten en mogelijkheden voor de toekomst. 

Deel 2 | van 15u00 tot 15u45

 • Workshop 5
  Flankerend onderwijsbeleid in Stad Oostende | Jongeren op de grens van onderwijs en welzijn | Nathalie Daems, Group Intro | Rien Houwen, vzw Arktos
  Hoe gaat een centrumstad, samen met de omliggende gemeentes, schooluitval tegen? 
  Cijfers, pijnpunten en succesverhalen.
   
 • Workshop 6
  Intervisiegroep voor leerlingenbegeleiders Secundair Onderwijs | Björn Vanhamme | Flankerend onderwijsbeleid Stad Kortrijk
   
 • Workshop 7
  Ondersteuning kansarme gezinnen: betaalbaar onderwijs en vrije tijd | Lies Backers & Melanie Corty | Dienst Onderwijs - De Wegwijzer | Stad Oostende
  De Wegwijzer wil de diverse drempels verlagen die de toegang tot onderwijs en vrije tijd bemoeilijken. Je kunt er terecht voor informatie en financiële tegemoetkomingen.
  De medewerkers van De Wegwijzer:
  •    voeren het inkomensonderzoek uit zodat personen met een laag inkomen aanspraak kunnen maken op sociale tarieven;
  •    verkopen onderwijs(maaltijd)cheques;
  •    bieden hulp bij de aanvraag en de opvolging van de school- en studietoelage;
  •    geven informatie over vrije tijd voor het hele gezin en zorgen waar mogelijk voor een financiële vermindering;
  •     maken gezinnen wegwijs in het ruime aanbod aan onderwijsvormen.
   
 • Workshop 8
  Project "De Triangel" Huiswerkbegeleiding aan huis en op school (voor kwetsbare gezinnen) | Ilona Evrard | Stad Nieuwpoort
  De Triangel is een project van het stadsbestuur voor huiswerkbegeleiding en studieondersteuning bij kinderen in het lager onderwijs. De begeleiding gebeurt aan huis of via de huiswerkklas en dit 1 uur per week. Op die manier wordt geprobeerd om het leerplezier bij deze kinderen te verhogen en hen tips aan te reiken om het huiswerk zelfstandig te kunnen maken. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Zij kunnen bij de projectmedewerker terecht met al hun bezorgdheden en vragen. 

 

Inschrijven

Deelnemen is gratis, maar we vragen je wel om vooraf in te schrijven. Schrijf je hier in.

Vragen?

[email protected]

Deze studiedag is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen, sectie Onderwijs, in samenwerking met het Netwerk 'Samen tegen Schooluitval' en de LOP's West-Vlaanderen

Wanneer
-
Prijs
gratis
Contact:
+32 50 40 34 72
Organisatie
Provincie West-Vlaanderen
Leeftijd
Volwassenen
Doelpubliek
Voor lokale besturen