Nascholing: Hé, wat doet de bank met mijn geld?

Bankbriefjes in aarde

Nascholing: Hé, wat doet de bank met mijn geld?

Cursus of workshop
Leiestraat 21
8500
Kortrijk
Interactieve nascholing voor leerkrachten secundair onderwijs die werken rond de leerplandoelstellingen financiële educatie, duurzaamheid en actief burgerschap.

Wil je lesgeven over duurzaam bankieren? Wil je de financiële wereld linken aan klimaat, gendergelijkheid, arbeidsomstandigheden... kortom de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)?

Tijdens deze Train the Trainer krijg je alle tools (training + hand-outs) en methodieken om in je klas aan de slag te gaan over wat de bank écht doet met je geld.

Voor: leerkrachten 1e, 2e en 3e graad secundair onderwijs
Wanneer: donderdag 28 april 2022 van 14u tot 17u
Waar: Stadhuis Kortrijk Dakcafé, Leiestraat 21, 8500 Kortrijk

Opbouw van de nascholing:

In deel 1 krijg je de knowhow mee om er in de klas mee aan de slag te gaan. Hoe kan je samen met de leerlingen ontrafelen waarin banken ons geld investeren? We vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen en maken daarna de overstap naar wereldthema’s die hen verontwaardigen. Bij nader onderzoek blijken die thema’s toch wel niet te linken aan de investeringen die de banken maken met ons geld zeker?

In deel 2 kijken we op metaniveau naar leerdoelstellingen, reacties van leerlingen en leerkrachten, opbouw, methodieken, houding en drempels voor leerkrachten.

De workshop sluit aan bij de leerplandoelstellingen financiële educatie, duurzaamheid en de leerlijn actief burgerschap. We denken hierbij aan leerkrachten kantoor, PAV, levensbeschouwelijke vakken, actief burgerschap, algemene vorming, economie…

Na de nascholing krijgt iedere deelnemer PowerPoint en programma om er nadien zelf mee aan de slag te gaan op school. Zo leer je je leerlingen:

  • wat de basis van de werking van een bank is
  • waarin het geld van hun bank geïnvesteerd wordt 
  • waar ze die informatie kunnen opzoeken
  • hebben de leerlingen een kritische mening ontwikkeld over wat banken met hun geld doen 
  • kennen de leerlingen de duurzaamheidsrangorde van verschillende banken
  • weten leerlingen hoe ze actie kunnen ondernemen

De nascholing werd ontwikkeld door Ines Dewulf en Mees Engelen in opdracht van FairFin vzw. Meer info via Kanttekening en Changestartshere.

Wanneer
Prijs
gratis, maar je moet inschrijven vóór 20 april
Organisatie
MOS i.s.m. kanttekening en FairFin
Leeftijd
Volwassenen
Doelpubliek
Voor scholen