Infosessie navormingstraject 'Schrijven in 1B' - 13 mei 2024

Infosessie navormingstraject schrijven in 1B

Infosessie navormingstraject 'Schrijven in 1B' - 13 mei 2024

Cursus of workshop
Hoe maken we van onze leerlingen in 1B betere schrijvers?

Context

Hoe kunnen we onze leerlingen in 1B transformeren tot betere schrijvers? Een prangende vraag die veel leerkrachten bezighoudt. De uitdagingen waarmee deze leerlingen worden geconfronteerd zijn namelijk van vitaal belang voor hun leertraject. Vaak starten ze met minder taalvaardigheid in het secundair onderwijs, wat hun kansen op studiesucces beïnvloedt. 

Schrijven lijkt voor velen van hen een ontmoedigende taak: ideeën blijven uit, de zinsconstructies kloppen niet, slordigheden sluipen binnen, teksten zijn onduidelijk, de spelling is ondermaats... De lijst gaat maar door. Als leerkrachten staan we voor een serieuze uitdaging: hoe kunnen we deze leerlingen motiveren om te schrijven? Hoe kunnen we hen stap voor stap sterker maken in schrijfvaardigheid?

Het onderzoekscentrum 'Professional Teaching' van Hogeschool VIVES en de Provincie West-Vlaanderen slaan de handen ineen om leerkrachten hierbij krachtig te ondersteunen. In het najaar van 2024 bieden beide partners samen een navormingstraject aan dat gericht is op het bevorderen van schrijfmotivatie en -vaardigheid in 1B, en gestoeld op de meest recente inzichten uit effectieve schrijfdidactiek. VIVES realiseerde dit project met de steun van provinciale projectsubsidies flankerend onderwijs. 

Interesse? Bekijk dan gerust al eens het ontwikkelde materiaal via https://vivesweb.be/schrijvenopschoolin1b.

Wat houdt het navormingstraject concreet in?

De schrijftraining voor 1B is gericht op basisgeletterdheid, niet enkel gericht op het vak Nederlands, maar ook andere (praktijk)vakken. Het traject begint met een grondige intake op jouw school, waarbij we de uitdagingen van de leerlingen in kaart brengen. Vervolgens dompelen we jullie onder in de meest relevante bevindingen over schrijfprestaties en krachtige schrijfinstructies.

Samen bouwen we aan een traject op maat (o.a. via 2 of 3 lesbezoeken), waarbij we tussentijds en op het einde reflecteren, en ervaringen delen met leerkrachten van andere scholen. Zo ontstaat er een lerend netwerk waarin sterke voorbeelden worden gedeeld en iedereen profiteert van elkaars expertise.

Concrete aanpak en timing

Op maandagavond 13 mei 2024 gaat van 17u tot 18u een online infosessie door over dit navormingstraject. Deze infosessie is vrijblijvend. 

Geïnteresseerde scholen uit West-Vlaanderen (max. 10) kunnen zich na afloop van de inspiratiesessie inschrijven voor het navormingstraject, dit gekoppeld aan een engagementsverklaring. Het traject gaat van start in het najaar van 2024 en duurt 10 weken. 

We vragen dat per school minimum 2 en maximum 5 leerkrachten deelnemen aan dit traject.

Voor alle leerkrachten, niet enkel gericht op het vak Nederlands, maar ook andere (praktijk)vakken.

Kostprijs

De Provincie West-Vlaanderen voorziet een noemenswaardige financiële tussenkomst per deelnemende school zodat we dit traject voor de scholen heel toegankelijk kunnen maken:

  • Indien 2 leerkrachten deelnemen: 1400 euro per school
  • Indien 3 of meer leerkrachten (max. 5) deelnemen: 1800 euro per school 

Praktisch – inschrijven voor de infosessie? 

  • Deelnemen aan de infosessie is gratis, vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.
  • Inschrijven kan tot en met maandag 6 mei 2024 via onderstaande button.
  • Na de inschrijving ontvang je een link voor de online infosessie over dit traject, waarbij ingegaan wordt op alle praktische details. 

Schrijf in voor de gratis infosessie

Wanneer
->
Prijs
GRATIS