Grensoverschrijdende wandeling in de Dune Marchand

Image
Dune Marchand

Grensoverschrijdende wandeling in de Dune Marchand

Begeleide rondleiding
Place de la Gare
FR 59123
Zuydcoote
In de Dune Marchand vind je werkelijk alle soorten duinmilieus: embryonale duinen, stuifduinen, mosduinen, duingraslanden, struwelen,…

Je ontdekt een 400-tal soorten planten die voor een kleurig landschap zorgen. Daarnaast vind je er de rugstreeppad, de kamsalamander en de bruine kikker in het gezelschap van libellen. En misschien hoor je de zang van de nachtegaal. 

Op deze wandeling zijn honden niet toegelaten.
Niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen.

Wanneer
Prijs
Gratis
Contact:
058 42 21 51
Organisatie
Bezoekerscentrum Duinpanne en CPIE Flandre Maritime
Leeftijd
Alle leeftijden