Europe Junior Masterclass

shutterstock_181415864.jpg

Europe Junior Masterclass

Cursus of workshop
Mariastraat 7
8000
Brugge
Belgische jongeren vanaf zestien jaar kunnen in 2024 hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen.

Belgische jongeren vanaf zestien jaar kunnen in 2024 hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen. De keuze die jongeren maken in het stemhokje bepaalt het toekomstige beleid van de EU en heeft daardoor impact op elk aspect van hun leven. Vandaar is het uitbrengen van een goed doordachte en geldige stem van groot belang.

Om jongeren voor te bereiden op deze Europese verkiezingen 2024 organiseert Europa Direct West-Vlaanderen een "EUROPE JUNIOR MASTERCLASS"

Voor wie?

Voor leerlingen uit het 1ste jaar van de 3de graad ASO & TSO

Programma en extra info:

De studiedag bestaat uit:

  • een inleiding tot de Europese Unie door professor Steven Van Hecke, hoofddocent Europese en Vergelijkende Politiek aan de KU Leuven
  • 2 vrij te kiezen workshops onder leiding van de educatieve medewerkers van Europahuis Ryckevelde
  • een slotquiz (de winnende klas bezoekt het Europees Parlement in Brussel en fietst in de namiddag doorheen de Europese wijk - voorjaar 2024)

Wat je moet weten:

  • De studiedag staat open voor maximaal 120 leerlingen.
  • Per school mogen maximaal 2 klassen inschrijven.
  • Over de middag krijgen de leerlingen een  broodjeslunch aangeboden.
  • Deelname is GRATIS

Workshops:

Er worden 4 workshops aangeboden. De leerlingen kunnen 2 workshops kiezen uit de onderstaande lijst.

Workshop ‘Europese verkiezingen’
De leerlingen krijgen informatie over verschillende actuele Europese thema’s waarrond politieke partijen standpunten in hun partijprogramma’s ontwikkelen. Voor elk van deze onderwerpen wordt de link gelegd met de impact ervan op hun dagelijks leven en met een aantal Europese projecten in West-Vlaanderen. Ook de basisprincipes van geldig stemmen komen aan bod.

Workshop ‘Ontdek Europa’
Via allerlei spelen en methodieken ontdekken de leerlingen enkele basisgegevens over de Europese Unie. Ze leren over hoe de Europese Unie is ontstaan, welke de lidstaten zijn en wat de Europese Unie doet in het dagelijkse leven.

Workshop ‘Vluchtelingen in Europa’
Tijdens deze workshop ontdekken de leerlingen de vluchtelingenproblematiek in Europa aan de hand van interactieve methodieken vanuit verschillende perspectieven: hoe groot is het aantal vluchtelingen in Europa echt? Wat gebeurt er als ze hier aankomen? Wat doet de Europese Unie en hoe reageren de lidstaten?

Workshop ‘Klimaat – De Europese Green Deal’
In deze workshop worden de hedendaagse milieu- en klimaatproblemen en de noodzaak aan een grondige verandering van onze samenleving en levenswijze geschetst. Nadien maken de leerlingen op een interactieve, spelende manier kennis met het alomvattende milieu- en klimaatplan van de Europese Commissie om Europa het eerste klimaat neutrale continent ter wereld te maken tegen 2050.

Wanneer
->
Prijs
Gratis
Contact:
050 40 33 59
Organisatie
Europa Direct West-Vlaanderen
Leeftijd
Jongeren
Doelpubliek
Voor scholen