Biodiversiteit: van Rode lijst tot Natuurlijk Kapitaal

foto persoon in de bergen

Biodiversiteit: van Rode lijst tot Natuurlijk Kapitaal

Lezing of congres
Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500
Kortrijk
Leer meer over het belang van behoud van biodiversiteit

 Het verlies aan biodiversiteit behoort tot de grootste bedreigingen voor de mensheid in het komende decennium. Samenlevingen kunnen namelijk alleen gezond en veerkrachtig zijn als zij de natuur de ruimte geven die zij nodig heeft. De recente COVID-19-pandemie illustreert het feit dat het risico op het ontstaan en de verspreiding van infectieziekten toeneemt naarmate meer natuur wordt vernietigd. Verlies aan biodiversiteit bedreigt ook de fundamenten van onze economie en voedselzekerheid: de kosten van niet-handelen zijn hoog en zullen naar verwachting stijgen. Ondanks deze dringende morele, economische en ecologische noodzaak verkeert de natuur in crisis. Door veranderingen in land- en zeegebruik, overexploitatie, klimaatverandering, vervuiling en invasieve uitheemse soorten - de vijf belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit - verdwijnt de natuur in sneltreinvaart. De biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis zijn bovendien onlosmakelijk met elkaar verbonden. De klimaatverandering versnelt de vernietiging van de natuur door droogtes, overstromingen en bosbranden, terwijl het verlies en het niet-duurzame gebruik van de natuur dan weer belangrijke oorzaken van de klimaatverandering zijn. De biodiversiteit beschermen en herstellen is de enige manier om de kwaliteit en het voortbestaan van het menselijk leven op aarde te waarborgen. 

-> Voor studenten Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling

Wanneer
->
Prijs
GRATIS
Organisatie
Howest
Leeftijd
Alle leeftijden
Doelpubliek
Voor scholen