Anderstalige nieuwkomers in de klas of op school?

Anderstalige nieuwkomers in de klas of op school?

Cursus of workshop
Hugo Verrieststraat 22
8800
Roeselare
Wegbeschrijving
Vormingen ter ondersteuning van leerkrachten en onderwijspersoneel die werken rond meertaligheid en taalverwerving in het basisonderwijs

De vormingen vinden online plaats met uitzondering van de materialendagen die georganiseerd worden in het Wereldhuis in Roeselare, Hugo Verrieststraat 22 (op wandelafstand van het station).

Vorming voor lager onderwijs

Voor het eerst een anderstalige nieuwkomer in de klas of op school?
Reeks 1: online op donderdag 2 en 16 februari 2023 van 17u tot 19u
Reeks 2: online op donderdag 4 en 25 mei van 17u tot 19u

Als je voor het eerst een anderstalige nieuwkomer in de klas of op school hebt, kan dat heel wat vragen opwerpen. We geven je in deze vorming een pak info en inspiratie over hoe je dit kan aanpakken.
Volgende onderwerpen komen aan bod: prioritaire doelen, veiligheid en welbevinden, aanleren van Nederlands, meertaligheid als sterkte, integratie van de leerling in je klasorganisatie, ondersteunende educatieve materialen, …
De online vorming bestaat uit 2 momenten en is bedoeld voor leerkrachten en beleidsondersteunend personeel uit het lager onderwijs. De vorming wordt gegeven door NT2-deskundige Ellen Vanantwerpen.

Vorming voor het kleuteronderwijs

Voor het eerst een anderstalige nieuwkomer in de klas of op school? 
Online vorming op maandag 24 april (17u-19u)

Heel wat kleuterklassen verwelkomen steeds meer kindjes die thuis geen Nederlands spreken. Ondanks het feit dat de meeste kleuters ‘kraks’ zijn in het leren van meerdere talen, brengt dit toch de nodige uitdagingen en vragen met zich mee.
In deze vorming proberen we deze uitdagingen om te buigen in leerkansen voor de hele groep. We zoomen in op kwaliteitsvolle interacties, taalkrachtige activiteiten, interactief voorlezen, inzetten van de thuistaal, ouderbetrokkenheid, ...
De online vorming is bedoeld voor leerkrachten en beleidsondersteunend personeel uit het kleuteronderwijs. De vorming wordt gegeven door NT2-deskundige Ellen Vanantwerpen.

NT2-materialendag basisonderwijs in Wereldhuis Roeselare

Voor het kleuteronderwijs op woensdag 24 mei 2023 van 14u tot 16u
Voor het lager onderwijs op woensdag 7 juni 2023 van 14u tot 16u


Tijdens deze NT2-materialendag en bijhorende workshop maak je kennis met de NT2-collectie in ons documentatiecentrum.
We maken je niet alleen wegwijs in onze collectie maar laten je vooral veel materialen zien en uitproberen.
NT2-deskundige Ellen Vanantwerpen maakt de brug tussen de inzichten uit de vormingen en onze NT2-materialen. Een niet te missen workshop dus!

Doelgroep: leerkrachten uit het kleuter of lager onderwijs, die reeds een vorming volgden rond anderstaligheid in de klas/op school.

Intervisie -  Wereldhuis  Roeselare 

Woensdag 1 en 29 maart 2023 van 14-16u

Deze intervisie is bedoeld voor leerkrachten uit het lager onderwijs die de basisvorming al volgden: je hebt al wat ervaring met anderstalige leerlingen in de klas, maar stoot toch nog op uitdagingen, voelt een nood aan uitwisseling of worstelt met specifieke vragen? Onder leiding van Ellen Vanantwerpen bespreek je met elkaar persoonlijke cases van de leerkrachten rond de tafel. Samen zoek je naar oplossingen en antwoorden voor de uitdagingen en vragen. Met ook ruim tijd voor uitwisseling van goede praktijken.
Deze intervisie bestaat uit 2 namiddagen. Er wordt gewerkt in een groepjes van max. 8 leerkrachten.

Deelname aan deze activiteiten is gratis. We vragen je wel om vooraf in te schrijven via onderstaande button.
De online activiteiten verlopen via MS Teams. In de week voor het event ontvang je een herinneringsmail met alle praktische informatie en de link voor MS Teams.

Ja, ik schrijf in!

Voor vragen of meer info kan je terecht bij Lobke Roygens via [email protected]

Wanneer
->
->
->
->
->
->
->
->
->
Prijs
GRATIS
Contact:
051 26 50 50
Leeftijd
Volwassenen
Doelpubliek
Voor scholen