RUP SPG Reconversie Militaire Basis Koksijde

De provincie heeft samen met de gemeente Koksijde en in nauw overleg met Defensie, een masterplan voor de herbestemming van de basis opgemaakt. Er is een mogelijke toekomstige ontwikkeling uitgetekend, rekening houdend met de vragen van verschillende actoren. De verdere uitbouw van vliegrecreatie zou er een vaste plek kunnen krijgen, er kan ook plaats voorzien worden voor een lokaal bedrijventerrein, voor nieuwe fietsverbindingen, bijkomende sport- en jeugdvoorzieningen, natuurontwikkeling. Deze ideeën worden nu vast gelegd in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Bekijk hier het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Huidige fase RUP: Scopingnota 2.0

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 12/10/2023 de scopingnota 2.0 van het PRUP SPG Reconversie Militaire Basis Koksijde goedgekeurd.

De scopingnota 2.0 kwam tot stand na de verwerking van de adviezen op het voorontwerp 1.0 en het scherper vertalen van de doelstellingen naar het grafisch plan.

Documenten fase scopingnota

Vorige fase RUP: Scopingnota

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 07/10/2021 de scopingnota van het PRUP SPG Reconversie Militaire Basis Koksijde goedgekeurd.

Documenten fase scopingnota

Startnota

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 14/12/2017 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) SPG Reconversie Militaire Basis Koksijde.

Documenten fase startnota

Publieke raadpleging

Op de startnota konden, tijdens de periode van publieke raadpleging van 20 december 2017 tot en met 18 februari 2018, opmerkingen, suggesties en vragen geformuleerd worden. Alle reacties worden momenteel verwerkt.

In het participatietraject tijdens de publieke raadpleging werd er informatie gegeven op verschillende manieren.

  • Infopanelen binnen zoals ze getoond werden op de 3 infomarkten en de binnententoonstelling in het gemeentehuis van Koksijde.
  • Infopanelen buiten, langs het plangebied.
  • Fietsroute om de site te verkennen, langs de infopanelen buiten.
  • Luchtbeelden van het plangebied.
  • Presentatie zoals getoond op de infomarkten

Het verslag van het participatietraject is hier na te lezen. Het bevat een overzicht van hoe de publieke raadpleging aangekondigd werd, wat de mogelijkheden om inspraak in te dienen waren, hoe de inspraakmomenten aangepakt werden en welke adviezen en inspraakreacties ingediend werden.

Blijf op de hoogte

Wens je op de hoogte gehouden te worden van volgende stappen in het planproces omtrent het PRUP SPG Reconversie Militaire Basis Koksijde, laat jouw gegevens achter via het contactformulier.

Aanspreekpunt project

Koen Vanneste & Wouter Billiet

RUP_website_Militaire Basis_Koksijde

Heb je een vraag?

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Gesloten
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.